برنامه توسعه صید وصیادی : طرح بازسازی روستای صیادی بریس

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1102459
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 229
Pages: 6
Publish Year:

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords:

بلوچستان , روستاها , طرح بازسازی روستای صیادی بریس , ماهی گیری