کتاب «شورای نگهبان؛ نظارت بر انتخابات»

Document ID: R-1103729
Publish: 21 May 2020
Publish Year: 1397
Page: 21
Language: Persian
دسته بندی علمی: حقوق
View: 1,017

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

کتاب «شورای نگهبان؛ نظارت بر انتخابات» به همت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به قلم علی فتاحی زفرقندی در 510 صفحه و هشت فصل شامل: کلیات، پیشینه نظارت بر انتخابات در ایران، چرایی انتخاب شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات، فرآیند نظارت شورای نگهبان در انتخابات، حدود صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات از حیث ضمانت اجرا، حدود صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات از حیث قلمرو نظارت، نظارت بر انتخابات در پرتو نظرات شورای نگهبان، محدودیت های مقامات ناظر بر انتخابات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پاییز 1397 با قیمت 40000 تومان منتشر شده است. گفتنی است این اثر با نظارت علمی دکتر سید حجت الله علم الهدی و دکتر علی بهادری جهرمی نگارش گردیده و در جهت اصوا انتخابات و نظارت بر آن نگاشته شده است.

Authors