کتاب «شرح قانون اساسی - فصل هشتم رهبر (جلد اول)»

Document ID: R-1103741
Publish: 22 May 2020
Publish Year: 1396
Page: 23
Language: Persian
دسته بندی علمی: حقوق
View: 1,013

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

این کتب از مجموعه ی «شرح قانون اساسی» است. این مجموعه که زیر نظر دکتر عباسعلی کدخدایی نگارش می شود در تبیین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است و وجوه تمایز متعددی نسبت به کارهایی که تاکنون در این عرصه انجام شده است، دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: توجه به مبانی انقلاب اسلامی و موازین اسلامی در تبیین اصول قانون اساسی؛ نگاه به سابقه ی موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه، مشروح مذاکرات قانون اساسی و همچنین قوانین و مقرراتی که در خصوص آن موضوع، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است؛ توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان در مورد هر اصل قانون اساسی اعم از نظرات تفسیری و سایر نظرات شورا؛ در نظر داشتن ارتباط اصول مختلف قانون اساسی با یکدیگر؛ توجه به مطالعات تطبیقی و درنهایت و حسب مورد، آسیب شناسی نظری و عملی اصل موردبحث. جلد اول کتاب «شرح قانون اساسی -فصل ششم- قوه مقننه» به طور خاص به فصل ششم از قانون اساسی که به تعیین و تبیین جایگاه و صلاحیت های قوه مقننه اختصاص دارد پرداخته شده است. در این کتاب جمعی از پژوهشگران پژوهشکده ی شورای نگهبان در سه مقاله به شرح اصول 73، 77 و 86 قانون اساسی پرداخته اند. همچنین در کتاب «شرح قانون اساسی - فصل هشتم رهبر» به طور خاص به فصل هشتم از قانون اساسی که اختصاص به تعیین و تبیین جایگاه و صلاحیت های رهبری دارد پرداخته شده است. در جلد اول این کتاب جمعی از پژوهشگران پژوهشکده ی شورای نگهبان در سه مقاله به شرح بند (1) و بند (10) اصل 110 و اصل 112 قانون اساسی پرداخته اند. مطالعه این کتب را علاوه بر متخصصین و پژوهشگران حقوق عمومی به کلیه علاقه مندان مطالعات حقوقی - سیاسی به ویژه در حوزه آشنایی با قوه ی مقننه و حوزه ی ولایت فقیه و ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران توصیه می نماییم. انتشارات پژوهشکده ی شورای نگهبان این کتاب ها را در سی امین دوره ی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بخش ناشران دانشگاهی، سالن 104، ردیف C4، غرفه ی 71 ارایه می کند.