کتاب «تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مبتنی بر اصول قانون اساسی»

Document ID: R-1103758
Publish: 22 May 2020
Publish Year: 1394
Page: 13
Language: Persian
دسته بندی علمی: حقوق
View: 2,241

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

با توجه به این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غنی ترین تجربه ی اجتهادی در حوزه ی فقه سیاسی و حکومتی بر پایه ی مکتب اهل بیت(ع) است،لذا تحلیل مبانی نظام برآمده از قانون اساسی، با استناد به منابع فقهی و کلامی از ضروریات تالیف این اثر ارزشمند است. این کتاب که حاصل تحقیق و نگارش نشست های علمی آیت الله عباس کعبی در پژوهشکده شورای نگهبان است، سعی در تحلیل فقهی-کلامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. جلد اول این کتاب که هم اکنون منتشر شده، به تحلیل مبانی مقدمه قانون اساسی و اصول اول تا هفتم اختصاص یافته است. این کتاب در 483 صفحه توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به چاپ رسیده و به جامعه علمی عرضه می گردد.

Authors

عباس کعبی

نویسنده