تأثیر مدل های متفاوت توزیع سخت کننده های محیطی بر روی بار کمانش پوسته های استوانه ای و مخروطی کامپوزیتی دوار تقویت شده با استفاده از روش نوار محدود

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 340

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICDU01_220

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1399

Abstract:

با توجه به کاربرد پوسته های کامپوزیتی دوار در زمینه های مختلف مهندسی از جمله صنعت هوافضا مطالعه کمانش آنها تحت بارگذاری ها و در اشکال مختلف اهمیت ویژه ای دارد. در این مطالعه پوسته استوانه ای و مخروطی تحلیل شده و برای بالا بردن ظرفیت بار کمانش، پوسته تقویت شده و تأثیر مدل های متفاوت آرایش و توزیع تقویت کننده های محیطی بر روی بار کمانش پوسته های استوانه ای مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این تحقیق از روش نوار محدود نیمه تحلیلی استفاده شده به طوری که در جهت محیطی پوسته و تقویت، توابع تغییر مکان به صورت ترکیب سری فوریه و در جهت طولی از توابع چند جمله ای استفاده شده است. مصالح پوسته و تقویت به صورت کامپوزیتی لایه ای درنظر گرفته می شوند. در تئوری کلاسیک تغییر شکل برشی نادیده گرفته می شود و به دلیل ضعف کامپوزیت ها در برش از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول استفاده می شود. برای محاسبه کمانش پوسته از روش مقدار ویژه استفاده شده است. صحت نتایج حاصل از برنامه نوشته شده با نتایج مقالات پیشین و برنامه آباکوس مقایسه شده است.

Keywords:

Authors

امین عابدینی پور

کارشناس ارشد عمران- سازه دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

داود پورویس

استادیار دانشکده عمران- سازه دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

شاپور مرادی

استاد دانشکده مکانیک طراحی کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران