تاثیر سلسله مراتب در خانه های ایرانی با تاکید بر محرمیت (نمونه موردی: خانه وثوق الدوله و ویلای مهرشهر کرج)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 607

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE05_171

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1399

Abstract:

محرمیت یکی از شاخصه های اصلی معماری ایرانی از دیرباز بوده است. این را می توان گواه داد حتی در دوره هایی که کاملا معماری دردست حاکمان بوده است.امارفته رفته شاهد این موضوع می شویم که در بعضی از دوره ها گرایش هایی به واسطه ی سفر به غرب بر سرمعماری ایران سایه می افکند و از حالت درون گرایی و حفظ حریم می کاهد.سعی خواهد شد در این مقاله مقایسه بین دو بنا از دو دوره یمختلف تاریخی که هرکدام دارای تاثیرات ناشی از معماری غرب بودند انجام شده است. روش تحقیق این مقاله اسنادی و کاربردی به لحاظهدف بوده و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده که نوع توصیفی آن از نوع بنیادی می باشد و هم چنین از لحاظ داده ها کمی، کیفیبوده که بخش کیفی آن بیشتر است و در آخر هم پیشنهادات خود را جهت حفظ حریم و رعایت سلسله مراتب در بناهای امروزی عنوان کرده ایم.

Authors

الهه عبداللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند

حسین وطن دوست

کارشناسی ارشد معماری دانشگاه پردیسان فریدونکنار

افشین قربانی پارام

عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند