وضعیت تعلیم و تربیت نزد معصومین(علیهم السلام)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 844

This Paper With 7 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PAEP01_001

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1399

Abstract:

تعلیم و تربیت موجب گسترش ، ترویج و استحکام بخشیدن به عقاید و تفکرات و کلید پیشرفت علمی فرهنگ و تمدن اسلامی است.توجه و اهتمام دین اسلام به مقوله ي تعلیم و تربیت در قرآن کریم،احادیث،روایات و سنت پیامبر(ص)بارها دیده ایم.معصومین (علیهم السلام ) همواره مسلمانان را به علم آموزي و طلب دانش در کلیه زمینه هاي عقلی،فلسفی،تجربی،نقلی و تربیت دینی ترغیب میکردند.با روي آوري مسلمانان به علم و دانش، شاهد پیشرفت و درخشش دانشمندان مسلمان در علوم مختلف)علوم دینی،فلسفه، طب،ریاضیات،شیمی،نجوم و... بودیم .تعلیم و تربیت در نزد معصومین (علیهم السلام ) با روشها،اصول و آداب و اهداف خاصی همراه است.در این مقاله قصد داریم، ضمن بیان مفاهیم تعلیم و تربیت بطور جداگانه و جایگاه تعلیم و تربیت نزد معصومین(علیهم السلام )به تبیین روش ها، آداب و اصول واهداف تعلیم و تربیت از منظر ایشان بپردازیم؛ تا به نقش تاثیر گذار آن بزرگواران در فرآیندهاي آموزشی و پرورشی پی ببریم.روش تحقیق در این مقاله، توصیفی،اسنادي و کتابخانه اي است.

Keywords:

Authors

میثم ابناوی

دانشجو کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی هرمزگان

زهرا لیراوی

دانشجوی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهیده بنت الهدی صدر بوشهر