بررسی تاثیر رابطه بین مدیریت و زیرساخت سیستم های اطلاعات زنجیره تامین بر عملکرد تولید

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 527

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF04_091

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399

Abstract:

زنجیره های تأمین برای بقا در بازارهای پویا و متغیر نیازمند ابزاری هستندکه بر چالش های متفاوت محیطی فائق آیند. براین اساس مدیران باید به دنبال استراتژی هایی باشند که باتوجه به شرایط، در یک وضعیت ایده آل ازهمۀ شیوه ها و فعالیت های موجود و ضرورت برای بهبودعملکرد استفاده نمایند. سازمان ها دیگر به عنوان یک واحد تولیدی یا خدماتی به طورمجزا نمی توانند موفق به کسب مزیتی رقابتی و افزایش بازار خود شوند. بنابراین برای یک شرکت بسیار با اهمیت است که سیستم های اطلاعاتی را بپذیرند که همگام با زنجیره تامین باشد، به این معنی که پذیرش سیستم های اطلاعاتی ، فرایندهای خاص زنجیره تامین را تسهیل می نماید و اطلاعات در مورد پارامترهایی که اهداف خاص استراتژی های زنجیره تامین را ارزیابی می کند راتامین می نماید. هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت و زیر ساخت سیستم های اطلاعات زنجیره تامین و تأثیر ان برعملکرد تولید می باشد. به علاوه برای درک بهتر موضوع به نقش سیستم های اطلاعات و ویژگی های زنجیره تامین پرداخته می شود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. در این تحقیق ابتدا از طریق مرور ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده در این زمینه، اطلاعات مبنایی ارایه گردیده و سپس شرح موضع و مطالب مربوطه ارایه می شد. براساس نتایج این پژوهش مدیریت وزیر ساخت سیستم های اطلاعات زنجیره تامین بر عملکرد تولید تاثیر بسزایی دارد.

Keywords:

مدیریت زنجیره تامین , زیر ساخت سیستم های اطلاعات زنجیره تامین , عملکرد تولید

Authors

میثم فتحی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش تولید-عملیات) موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی