بررسی اثر کاهش جرم سیال در بهبود نرخ تبخیر سطحی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 236

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECMM03_068

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399

Abstract:

تبخیر سطحی کاربرد فراوانی در انواع صنایع و حتی زندگی روزمره انسان دارد. از برجهای تبخیر در نیروگاه ها تا صنایع شیرین سازی آب و حتی خنک شدن یک لیوان چای داغ همه و همه از جمله کاربردهای پدیده تبخیر سطحی هستند. با توجه به این کاربرد گسترده، بهینه سازی و بهبود آن نیز اهمیت بالایی دارد. در این پژوهش اثر کاهش جرم سیال در بهبود نرخ تبخیر به روش تجربی بررسی شده است. در نتیجه این پژوهش مشاهده شد که با کاهش 200 گرمی از جرم سیال مورد آزمایش حدود ۸ درصد میزان تبخیر در طول 24 ساعت افزایش یافت و همچنین دمای سطحی سیال نیز حدود ۸ درصد افزایش یافت. با توجه به نتایج آزمایشها اگر همچنان به کاهش جرم بالک سیال ادامه داده شود، این پژوهش در حالت حدی به یک فیلم نازک سیال که در برابر حرارت قرار دارد منتهی میشود؛ که در این حالت نرخ تبخیر نسبت به تمام حالتهای قبل)با جرم سیال بیشتر( بیشتر خواهدبود.

Authors

امین انجم روز

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

علی نوری بروجردی

استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران