دیدگاه فلسفی فارابی درباره مدیریت دولتی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 439

This Paper With 53 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAMCONF02_105

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1399

Abstract:

تاریخ علم شاهد انقلاب های متعددی بوده که یک شیوه جایگزین شیوه دیگر می شود، چیزی که توماس کوهن آن را تغییر پارادایم نامیده است و شیفت پارادایم رخ می دهد. حکیم ابو نصر فارابی معروف به معلم ثانی که موسس فلسفه اسلامی است. مدینه در چارچوب فکری- فلسفی فارابی دارای دو نوع فاضله و غیر فاضله است (امینی نسب،1395). فهم دلالت ها و تضمنات سیاسی اندیشه فارابی قائم نمودن شهرِ فاضله بر رئیس فاضل و قرار دادن وی در جایگاه فرد هنجارگزار و مجرای تشخیص خیر برین و سعادت نهایی، مصلحت عمومی و به تعبیری متاخر عرصه عمومی را نادیده می گیرد (رنجبر و صادقی، 1397). در این مقاله موضوع نگاه فلسفی فارابی به مدیریت دولتی بررسی می شود. هدف این مقاله رویکرد مروری دیدگاه فلسفی فارابی است. آموزش فرایندی برای ایجاد جامعه ایده آل با پرورش و آماده سازی فرد برای دستیابی به کمال و آزادی در یک بوم گسترده تر است (رئوف،2013). این تحقیق از نظر روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.