مقاوم سازی تونل های زیرزمینی شهری در برابر بار انفجار با استفاده از مستهلک کننده افقی- مطالعه موردی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 671

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMICONF04_012

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1399

Abstract:

در بین تونل های زیرزمینی شهری، ایستگاه های مترو به علت شرایط مناسب می توانند مکانی مناسب برای جای دادن انسان ها و تجهیزات نظامی حساس در هنگام حملات و بمباران شهرها باشند و در واقع می توان از آنها استفاده دومنظوره نمود؛ اما این کار مستلزم بررسی مقاومت و پاسخ این فضاهای زیرزمینی در برابر انفجار بمب در سطح زمین و در صورت لزوم استفاده از تکنیک های مهندسی در جهت کاهش تأثیر بار انفجار روی آنهاست. در این تحقیق با روش عددی در بالای مقطع یکی از ایستگاه های مترو خط 6 تهران، یک لایه مستهلک کننده افقی مدل سازی و نقش آن در کاهش تأثیر انفجار بررسی شده است. از طرف دیگر به منظور روشن شدن تأثیر استفاده از مانع سخت و یا مانع نرم و نیز یک لایه بتن مسلح شده با ژئوفوم، تأثیر استفاده از این مستهلک کننده های افقی با یکدیگر مقایسه شده تا بهینه ترین حالت مشخص گردد. با در نظر گرفتن مقدار سرعت بیشینه قائم ذرات به عنوان معیار مهم در پایداری مقطع تونل، می توان گفت مستهلک کننده افقی بتن مسلح شده با ژئوفوم از ژئوفوم خالص 10/5 درصد و از بتن آرمه 22 درصد در کاهش اثرات مخرب انفجار موثرتر است.

Keywords:

Authors

علیرضا زندیه

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه امام علی (ع)

شروین سعداللهی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران