شروط مندرج در موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 197

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECON-6-1_005

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1399

Abstract:

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت هستند. از ابزارهای جذب سرمایه خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید، مرجع حل و فصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقتنامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ در این تحقیق نظری که به روش کتابخانه ای نگارش شده است شروط اصلی مندرج در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ایران با رویکرد به قالب کلی این معاهدات در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. و نتیجه گیری می شود که با توجه به کشورهای مختلف و هدف جذب سرمایه گذاری تا چه حد این معاهدات مناسبت دارند.

Keywords:

سرمایه گذار , رفتار ملت کاملت الوداد , رفتار ملی , سلب مالکیت , شرط التزام , حل و فصل اختلافات

Authors

محمدجواد حیدریان دولت آبادی

کارشناسی حقوق، گروه حقوق دانشگاه اصفهان

رسول مظاهری کوهانستانی

استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان