عوامل موثر بر بهره وری آب در کشن نیشکر (مطالعه موردی:کشت و صنعت امام خمینی)

Publish Year:

1388

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,728

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCID12_009

تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1390

Abstract:

کمبود آب درایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای کشاوری درزمان حال و اینده به شمار می رود چرا که میزان متوسط بارندگی در کشور 252میلی متر در سال است که معادل یک سوم متوسط بارش در جهان می باشد به این ترتیب درحالیکه یک درصد جمعیت جهان درایران زندگی می کنند سهم ا یران از نمابع اب تجدید پذیر فقط 0/36 درصد است لذا تولید مواد غذایی و اجرای کشاورزی پایدار در کشور منوط به استفاده صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور است یکی از موثرترین راهکارهای مقابله با بحران آب و افزایش کمی و کیفی تولیدات در بخش کشاورزی توجه جدی به بهره وری اب و ارتقای آن با اعمال روشها و سیاستهای مناسب می باشد نظر به اهمیت نی شکر در اقتصاد استان خوزستان و وابستگی محصولات فوق به نهاده آب تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری اب در کشت نیشکر در کشت و صنعت امام خمینی درسال زراعی 86-85 صورت پذیرفته است امار و اطلاعات مورد نیاز از واحد امار این کشت و صنعت و از واحدهای زیر کشت واریته CP-48 جمع اوری شدند. نتایج تابع تولید نشان داد که بهره وری آب د ر اکثر واحدها پایین می باشد درنهایت عوامل موثر بر بهره وری جزئی اب با فرم تابعی نیمه لگاریتیم براورد شد. نتایج این تابع نشانداد که عوامل سن کشت ، دفعات ابیاری ، میزان کود نیترات و ماشین الات کشاورزی تاثیر معنی داری بر بهره وری جزئی نهاده آب دارندو تاثیر عوامل سطح زیر کشت زمان برداشت امسال و زمان برداشت سال گذشته بر بهره روی نهاده آب اثر معنی داری نداشتهاند.

Keywords:

اب , بهره وری جزئی , تابع بهره وری , کشت و صنعت امام خمینی , نیشکر

Authors

امیر حسیناکرمی
امیر حسین اکرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

باب الهحیاتی
باب اله حیاتی

استاد یار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

مهدیاحسانی
مهدی احسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

محسنعادلی ساردویی
محسن عادلی ساردویی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابریشم‌چی، ا و م. تجریش (1386)، مدیریت تقاضای اب کشور. ...
 • حسین زاد، ج و ح. سلامی (1383)، انتخاب تابع تولید ...
 • دانظور عامری. ژ و ح. سلامی (1384)، پتانسیل ارتقاء بهره‌وری ...
 • داودی، پ و ز، زارع بور 1385)، نقش تعریف _ ... [مقاله ژورنالی]
 • دشتی، ق (1374)، بررسی بهرهور ی و تخصیص بهینه عوامل ...
 • _ رکنی. ح.، سلامی، ح.ه چیذری، ا. ح و : ...
 • _ سلامی، ح (1376)، مفاهیم و اندازه‌گیری بهرهژری در کشاورزی، ...
 • سلامی، ح (1379)، بررسی بهره‌وری زیربخش جنگل‌داری و مرتع‌داری در ...
 • _ ناظم السادات، م. ج (1380)، آیا باران می‌بارد؟ خشکسالی ...
 • نیک نسب. ح (1377)، بررسی _ _ تخصیص بهینه عوامل ...
 • Coelli, T. (1996): Assesing the Performance of Australian universities using ...
 • Diewert, W. E. (1981), The Economic Theory of Index Number ...
 • Diewert, W. E. (1992), The Measurment of productivity, Bulletin of ...
 • I6- Thirtle, C., J. Piesse and J. Turk. (1996). The ...
 • Umetsu, C., T, Lekprichakul and U, Chakravorty. (2003). Efficiency and ...
 • Zhengfei, G and A. O, Lansink. (2006). The Source of ...