مناسب سازی بوستانهای شهری بارویکرد طراحی فراگیر

رده بندی دیویی:711/5580883624
ISBN: 978-600-113-231-5
رده بندی کنگره: SB486
شماره کتابشناسی ملی: 5961665
Document ID: R-1136951
Publish: 4 January 2021
Publish Year: 1398
Page: 171
Language: Persian
View: 609

This Book With 171 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

بوستان ها و فضاهای سبز شهری، مهمترین فضاهای باز عمومی هستند که به عنوان فضایی جدایی ناپذیر از محیط های مسکونی نقش بسزایی در سرزندگی و افزایش نشاط و شادابی افراد دارند.

این فضاها باید با در نظر گرفتن توانایی های متفاوت شهروندان طراحی و ساخته شود و موانع فیزیکی موجود در آنها نباید عاملی برای ممانعت از حضور مستقل و فعال افراد با محدودیت های حرکتی و خدشه دار شدن حقوق شهروندی آنان در بهره مندی از امکانات زندگی گردد، زیرا در یک جامعه همه افراد حق دارند مساوی و بدون نیاز به کمک دیگران، ایمن و راحت در زندگی اجتماعی شرکت داشته باشند و به نیازهای محیطی خود در امور روزانه بپردازند.

عدم حضور و فعالیت این طیف مهم و گسترده از افراد جامعه، روز به روز از سرزندگی فضا و شهروندان می کاهد.

مناسب سازی بوستان های شهری با رویکرد طراحی همه شمول، ارائه راهکارهای روشمند در جهت مناسب سازی وضع موجود بوستان ها و فضاهای سبز شهر تهران و اصلاح شرایطی است که از قبل به وجود آمده است.

در این طرح، ضمن ارزیابی ۲۲ بوستان انتخاب شده از مناطق شهرداری شهر تهران و بررسی کاستی ها و موانع موجود در آنها برای تردد و استفاده همه افراد جامعه از جمله افراد دارای محدودیت های جسمی- حرکتی، سالمندان، کودکان و نیز افراد دارای مشکلات بینایی و شنوایی، راهکارهایی به همراه جزئیات اجرایی لازم به منظور مناسب سازی آنها ارائه شده است که می تواند روشی برای مطالعه و ارزیابی سایر بوستان های کشور به شمار رود.

فهرست مطالب Book

۱ - ۱- فضای سبز

۲ - ۱- فضای سبز شهری

۱ - ۲ - ۱ - فضاهای سبز عمومی (بوستان ها)

۲ - ۲ - ۱ - فضاهای سبز نیمه عمومی

۳ - ۲ - ۱ - فضاهای سبز خیابانی

۳ - ۱- بوستان ها و توسعه پایدار شهری

4 - 1- بوستان ها و طراحی فراگیر

۵ - ۱ - محیط بدون مانع

6 - 1 - موانع فیزیکی

۷ - ۱- محیط قابل دسترس

۸ - ۱- مناسب سازی

۹ - ۱ - استقلال فردی

۱۰ - ۱ - برابر سازی فرصت ها

۱۱ - ۱ - افراد دارای محدودیت جسمی، حرکتی و حسی

۱ - ۱۱ - ۱ - محدودیت بینایی

۱ - ۱ - ۱۱ - ۱ - نابینایی

۲ - ۱ - ۱۱ - ۱ - کم بینایی

۳ - ۱ - ۱۱ - ۱ - کور رنگی


۲ - ۱۱ - ۱ - محدودیت شنوایی

۱ - ۲ - ۱۱ - ۱ - ناشنوایی

۲ - ۲ - ۱۱ - ۱ - کم شنوایی

۳ - ۱۱ - ۱ - سالمندی

۱۱ - ۱ - - کودکی فصل دوم - اهداف و روش شناسی تحقیق

۱ - ۲- کلیات

۲ - ۲- فرآیند اجرا

۳ - ۲ - چالش ها و کاستی ها |

4 - ۲- مراحل کلی بازدید پیمایشی فصل سوم - ارزیابی وضع موجود

۱ - ۳- ورودی بوستان ها |

۲ - ۳- امکانات تردد

۱ - ۲ - ۳ - مسیرهای پیاده بوستان ها

۲ - ۲ - ۳ - سطوح شیب دار در بوستان ها

۳ - ۲ - ۳ - میله های کمکی دستگرد مورد استفاده در بوستان ها

۳ - ۳- فضای بازی

۱ - ۳ - ۳ - فضای بازی کودکان

۱ - ۱ - ۳ - ۳ - جانمایی فضای بازی کودکان

۲ - ۱ - ۳ - ۳ - تجهیزات بازی کودکان

۲ - ۳ - ۳ - فضای ورزشی و بازی نوجوانان و جوانان در بوستان ها

۳ - ۳ - ۳ - فضای ورزشی و تجهیزات بدنسازی بزرگسالان

4 -3- ساختمان های موجود در بوستان ها

1 - 4 - 3 - سرویس های بهداشتی بوستان ها

۲ - 4 - 3 - ساختمان های عمومی

۳- - ۱ - ۲ - ورودی اصلی ساختمان های عمومی در بوستان ها

۵ - ۳- مبلمان و تجهیزات ثابت و متحرک در بوستان ها

۱ - ۵ - ۳ - وضع موجود نیمکت ها در بوستان ها


۲ - ۵ - ۳ - وضع موجود آبخوری های بوستان ها

۳ - ۵ - ۳ - وضع موجود آلاچیق ها در بوستان های شهری

۹ - ۳- جمع بندی وضع موجود بوستان های مطالعه شده

فصل چهارم - طراحی و مناسب سازی وضع موجود

1 - 4- طراحی و مناسب سازی ورودی بوستان ها

۲ - 4- مسیرهای پیاده در بوستان ها

۱ - ۲ - 4 - اصلاح وضع موجود

3 - 4- طراحی و مناسب سازی سطوح شیب دار در بوستان ها

1 - 3 - 4 - اصلاح وضع موجود

4 - 4- طراحی و مناسب سازی پله در بوستان ها

5-4 -6 -طراحی و مناسب سازی میله کمکی دستگرد

6 - 4- طراحی و مناسب سازی فضاهای ورزشی و بازی

1 - 6 - 4 - فضای بازی کودکان ٤- ۱

- ۱ - ۹ - اصلاح وضع موجود

۲ - 6 - 4 - فضای ورزشی و بازی نوجوانان و جوانان

۱ - ۲ - ۱ - 4 - اصلاح وضع موجود

3 - 6 - 4 - فضای ورزشی و بازی بزرگسالان

۱ - ۳ - 6 - 4 - اصلاح وضع موجود

-7 -6 ساختمان های موجود در بوستان ها

۱ - ۷ - ۶ - طراحی و مناسب سازی سرویس های بهداشتی

۱ - ۱ - ۷ - 4 - تجهیزات ثابت و غیر ثابت در سرویس های بهداشتی ویژه معلولین در بوستان ها

۲ - ۱ - ۷ - 4 - اصلاح وضع موجود

-۲ - ۷- طراحی و مناسب سازی ورودی ساختمانهای عمومی

۱ - ۲ - ۷ - 4 - اصلاح وضع موجود ورودی اصلی ساختمان های عمومی

۲ - ۲ - ۷ - 4 - اصلاح وضع موجود درهای داخلی ساختمان های عمومی

۳ - ۷ - 4 - مناسب سازی ساختمان های با کاربری خاص در بوستان ها

۱ - ۳ - ۷ - 4 - رستوران، کافی شاپ و چایخانه

۷-۳-۲- کتابخانه عمومی


4 - 7 - 4 - طراحی و مناسب سازی پارکینگ و توقفگاه در بوستان ها

1 - 4 - 7 - 4 - اصلاح وضع موجود

۵ - ۷ - 4 - اصلاح وضع موجود مبلمان و تجهیزات ثابت و متحرک بوستان ها | - ۱

- ۵ - ۷ - آبخوری

٤- ۵ - ۷ - ۱ - ۱ - جانمایی آبخوری

۵ - ۷ - 4 -۲ - ۱- اصلاح وضع موجود آبخوری ها

- ۲- ۵ - ۷ - آلاچیق

۵ - ۷ - 4 -۱ - ۲- اصلاح وضع موجود آلاچیق ها

۳ - ۵ - ۷ - 4 - نیمکت

۱ - ۳ - ۵ - ۷ - ۶ - اصلاح وضع موجود نیمکت ها

-۱ - ۷- استفاده از علائم و نشانه ها در مناسب سازی بوستان ها

۱ - ۱ - ۷ - 4 - علائم و نشانه های بصری

۲ - ۹ - ۷ - 4 - علائم و نشانه های حسی

8 - 4 - طراحی باغ گل قابل دسترس برای افراد نابینا در بوستانها

 1 - ۱ - ۸ - ملاحظات طراحی

 ۱ - ۸ - ابعاد و اندازه های لازم برای باغچه های برجسته و قابل دسترس

۲ - ۸ - 4 - جانمایی باغ گل قابل دسترس برای افراد نابینا

٤-۹- سخن پایانی فهرست منابع

نمایش کامل متن