CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه تاثیر آروماتراپی با بهار نارنج و ذکر درمانی بر امید به زندگی در بیماران همودیالیزی

عنوان مقاله: مقایسه تاثیر آروماتراپی با بهار نارنج و ذکر درمانی بر امید به زندگی در بیماران همودیالیزی
شناسه ملی مقاله: JR_IAHJ-4-2_001
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمانه والهی - گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
رمضان حسن زاده - گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: بیماران تحت همودیالیز مشکلات زیادی از جمله اضطراب، افسردگی و کاهش حس خوب بودن را تجربه می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه تاثیر آروماتراپی با بهار نارنج و ذکر درمانی بر امید به زندگی در بیماران همودیالیزی می باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. تعداد ۵۴ بیمار همودیالیز واجد شرایط دریکی از سه گروه آروماتراپی، ذکردرمانی و کنترل تصادفی سازی شدند. بیماران گروه آروماتراپی به مدت ۷ روز استنشاق اسانس بهار نارنج با غلظت ۱۰% را دریافت نمودند. از بیماران گروه ذکر درمانی خواسته شد تسبیحات فاطمه زهرا (س) را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه و یا ۵ تا ۷ مرتبه به مدت ۷ روز تکرار نمایند. بیماران گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. قبل و یک هفته بعد از مداخله، پرسشنامه­‌ی امید به زندگی اشنایدر برای هر سه گروه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: آزمون آماری آنالیز واریانس میان نمره امید به زندگی بیماران سه گروه اختلاف معناداری بعد از مداخله نشان داد (۰/۰۰۵= p). آزمون تعقیبی بن فورنی نشان داد که ذکردرمانی موجب بهبود معناداری در نمره امید به زندگی در مقایسه با گروه آروماتراپی و کنترل شده است (۰/۰۱۳= p). نتیجه‌گیری: انجام مراقبت­‌های معنوی و مذهبی امروزه به عنوان یکی از نیازها جهت بهبود علائم بیماران همودیالیز می‌­باشد. جهت بررسی­‌های بیشتر تاثیر اسانس بهار نارنج روی امید به زندگی بیماران همودیالیز انجام مطالعات بیشتر با دوز (مقدار) و مدت زمان متفاوت پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی:
Aromatherapy, Citrus aurantium, Mentioning, Life expectancy, آروماتراپی, اسانس بهار نارنج, ذکردرمانی, امید به زندگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1139725/