آشنایی با ماهیت، ضرورت، انواع و مشکلات انجام مطالعه بهره مندی به منظور بررسی و کنترل مصرف خدمات درمانی در سازمان های بیمه گر

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 410

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-15-5_008

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1399

Abstract:

مصرف مراقبت های سلامت را «بهره مندی» مینامند. مطالعات بهره مندی در سازمان های بیمه گر برای مدیریت مصرف خدمات درمانی جمعیت تحت پوشش استفاده می شود. پژوهش حاضر از نوع مروری نقلی بود که با هدف آشنایی با مطالعات بهرهمندی و کاربرد آن در سازمان های بیمه گر در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت. در این مطالعه، مقالات پایگاه های ProQuest ، ScienceDirect ، PubMed ، Scopus و ISI Web of Science بدون محدودیت زمانی انتخاب گردید و از ۵۰ مقاله مرتبط، ماهیت، ضرورت، انواع و موانع انجام مطالعات بهرهمندی استخراج شد. در مجموع میتوان گفت که در حال حاضر سازمان های بیمه بیشترین تمرکز خود را بر بررسی رفتار ارایه دهندگان قرار دادهاند و از بررسی رفتار مصرف کنندگان (مطالعات بهره مندی) غفلت می ورزند. استانداردسازی فرمت داده های دریافتی از مراکز ارایه دهنده، ذخیره سازی یکپارچه داده ها و حساس بودن نرم افزارهای بیمه ای به افراد با مصارف غیر عادی، انجام مطالعات بهره مندی را تسهیل می نماید.

Authors

مسعود فردوسی

دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محمدرضا رضایتمند

استادیار، اقتصاد سلامت، گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

عباس فیض بخش

پزشک عمومی، اداره نظارت و ارزشیابی، اداره کل بیمه سلامت ایران استان اصفهان، اصفهان، ایران

حمیدرضا دهقانی

دکتری تخصصی، علوم اعصاب شناختی، اداره رسیدگی به اسناد پزشکی، اداره کل بیمه سلامت ایران استان اصفهان، اصفهان، ایران

گلنوش عقیلی دهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان