بررسی تطبیقی سامانه های مدیریت نشریات ادواری مجلات دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس مولفه های کاربردپذیری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 751

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-17-1_004

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1399

Abstract:

مقدمه: به دلیل توسعه کاربردپذیری سامانه های مدیریت نشریات ادواری دانشگاه های علوم پزشکی کشور که از پرمخاطب ترین سامانه های دانشگاهی به شمار می روند و همچنین، عدم وجود مطالعات مرتبط، پژوهش حاضر با هدف تعیین هشت مولفه کاربردپذیری سیستم ها و مقایسه سامانه ها در این حوزه انجام شد. روش بررسی: جامعه این مطالعه توصیفی- پیمایشی را کاربران ۴ سامانه پرکاربرد از بین ۱۳ سامانه مدیریت نشریات دانشگاه های علوم پزشکی ایران تشکیل داد که ۸۰ نفر به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار ارزیابی بر اساس Purdue Usability Testing Questionnaire (PUTQ) بود که به کمک آن، کاربران چهار لایه سردبیری، داوری، نویسنده و کاربر عادی را بررسی نمودند. داده ها با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در مجموع ۸ مولفه کاربردپذیری، به ترتیب سامانه های یکتاوب (۸۴ / ۴)، نیواسکرایبر ۳ (۶۷ / ۴) و Open Journal Systems)OJS)؛ (۴/۵۹) بیشترین میانگین و سیناوب کمترین میانگین را کسب نمودند. کاربران از بین تمام مولفه ها، بیشترین توجه را به حیطه های انطباق پذیری و ثبات سیستم ها نشان دادند. همچنین، در هر چهار سامانه کمترین میانگین به حیطه انعطاف پذیری سیستم (میانگین کمتر از چهار) اختصاص یافت. نتیجهگیری: به نظر میرسد که دو حیطه «انعطاف پذیری و راهنمای کاربری سیستم ها» کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ هرچند نیاز است طراحان و توسعه دهندگان، در بازطراحی این سامانه های پرکاربرد دانشگاهی کشور، به این دو حیطه توجه بیشتری نمایند. همچنین، سامانه های مدیریت نشریات کاربردپذیرتر، باعث ارتقای فرایندها با سهولت، دقت و سرعت بیشتری خواهد شد.

Authors

امیرمحمد مظفری وانانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

رسول نوری

استادیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فنآوری اطلاعات سلامت و گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

اکبر حسن زاده

استادیار، اپیدمیولوژی و آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

علیرضا رحیمی

استادیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فنآوری اطلاعات سلامت و گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران