CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین اختصاصات ژئوشیمی شیل قاعده سازند آقچاگیل در یکی از چاه های اکتشافی حوضه خزر جنوبی

عنوان مقاله: تعیین اختصاصات ژئوشیمی شیل قاعده سازند آقچاگیل در یکی از چاه های اکتشافی حوضه خزر جنوبی
شناسه (COI) مقاله: SGSI23_075
منتشر شده در بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین مهاجرسلطانی - کارشناس ارشد زمین شناسی شرکت نفت خزر
مرتضی فرخی - کارشناس ارشد زمین شناسی شرکت نفت خزر
فرید طاعتی - رییس اداره زمین شناسی شرکت نفت خزر

خلاصه مقاله:
این مقاله به بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی شیل قاعده سازند آقچاگیل در یکی از چاه های اکتشافی حوضه خزر جنوبی می پردازد. بدینمنظور تعداد هفت نمونه از رسوبات به سن پلیوسن جهت آنالیز پیرولیز راک- اول مورد بررسی قرار گرفتند. باتوجه به نتایج حاصل از این آنالیز، نهشته های مورد مطالعه از دیدگاه میزان کل کربن آلی غنی بوده و مقدار کربن آلی آنها از 94 / 2 – 93 / 1 درصد در تغییر است. بطورکلی نمونه های مورد مطالعه دارای کروژنی از نوع II و III هستند. در اغلب نمونه های مورد مطالعه کروژن از نوع مولد نفت است و مقادیرشاخص هیدروژن (HI) در محدوده 494 - 262 قرار دارد. اکثر نمونه های مورد مطالعه از لحاظ میزان پختگی کروژن نابالغ بوده و بطور غالبدر انتهای دیاژنز (قبل از پنجره نفت زایی یا در شروع آن) قرار دارد. همچنین در تعیین رخساره آلی مشخص گردید رسوبات مذکور در یکمحیط احیایی دریایی با رسوب گذاری سریع نهشته شده اند.

کلمات کلیدی:
سازند آقچاگیل، کل کربن آلی، پیرولیز راک اول، بلوغ حرارتی، پنجره نفت زایی، شیل قاعده ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1150017/