رابطه افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و دقت پیش‌بینی مدیران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 185

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIAR-10-4_003

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1399

Abstract:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و دقت پیش‌بینی مدیران در شرکت­ های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براساس فرضیه افشای شفاف مبتنی بر نظریه ذی‌نفعان، این دو متغیر دارای رابطه مثبت بوده و براساس فرضیه افشای فرصت‌طلبانه مبتنی بر نظریه نمایندگی، روابط این دو متغیر منفی است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال‌های 1391 تا 1395 و نمونه برگزیده متشکل از 89 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع‌های معمولی استفاده ‌شده است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد بین افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و دقت پیش‌بینی مدیران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد که مؤید فرضیه افشای شفاف تحت نظریه ذی‌نفعان است.

Authors

رضوان حجازی

استاد حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

حسین رجب دری

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران،

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Baghomian, R. , Rajabdori, H. , and A. , Khalifa ...
 • Baginski, S. P. , Hassell, J. M. , and M. ...
 • Bhojraj, S. , Libby, R. , and H. , Yang. ...
 • Cheng, T. Y. , & Firth, M. (2000). An empirical ...
 • Cho, S. Y. , Lee, C. , and J. , ...
 • Crane, A. , Matten, D. , and L. , Spence. ...
 • Dhaliwal, D. S. , Li, O. Z. , Tsang, A. ...
 • Dhaliwal, D. S. , Radhakrishnan, S. , Tsang, A. , ...
 • Do, N. , Ngo, M. , Pham, H. , and ...
 • Donaldson, T. , & Preston, L. E. (1995). The stakeholder ...
 • El Ghoul, S. , Guedhami, O. , Kwok, C. C. ...
 • Forooghi, D. , and S. , Mehrdad. (2015). Market reaction ...
 • Forughi, D. , Amiri, H. , and M. , Javanmard. ...
 • Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A stakeholderApproach. Boston: Pitman. ...
 • Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to ...
 • Garriga, E. , and D. , Mele´. (2004). Corporate social ...
 • Gelb, D. S. , & Strawser, J. A. (2001). Corporate ...
 • Graham, J. R. , Harvey, C. R. , & Rajgopal, ...
 • Hajiha, Z. , and B. , Sarfaraz. (2015). The relation ...
 • Hajiha, Z. , and H. , Rajabdori. (2019). The effect ...
 • Hemingway, C. A. , and P. , Maclagan. (2004). Managers' ...
 • Hillman, A. J. , & Keim, G. D. (2001). Shareholder ...
 • Hirst, D. E. , Koonce, L. , and S. , ...
 • Jensen, M. C. (2001). Value maximization, stakeholder theory, and the ...
 • Jesen, M. (1976). The theory of the firm: managerial behavior, ...
 • Jo, H. , and Y. , Kim. (2008). Ethics and ...
 • Jones, T. M. (1995). Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ...
 • Kim, Y. , Li, H. , & Li, S. (2014). ...
 • Kim, Y. , Park, M. S. , and B. , ...
 • King, R. , Pownall, G. , and G. , Waymire. ...
 • Lee, D. (2017). Corporate social responsibility and management forecast accuracy. ...
 • Lu, L. Y. , Shailer, G. , and Y. , ...
 • Mattingly, J. E. , and S. , Berman. (2006). Measurement ...
 • Miller, P. B. (2002). Quality financial reporting. Journal of Accountancy, 193 ...
 • Ming, T. (2016). Corporate social responsibility and stock price crash ...
 • Minor, D. , and J. , Morgan. (2011). CSR as ...
 • Noe, C. F. (1999). Voluntary disclosures and insider transactions. Journal ...
 • Orlitzky, M. , Schmidt, F. L. , and S. , ...
 • Petrovits, C. M. (2006). Corporate-sponsored foundations and earnings management. Journal ...
 • Rezazadeh, J. , and A. , Ashtab. (2010). Relationship between ...
 • Rogers, J. L. , and P. , Stocken. (2005). Credibility ...
 • Sabzalipour, F. , Gheitasi, R. , and S. , Rahmati. ...
 • Shropshire, C. , and A. , Hillman. (2007). A longitudinal ...
 • Siegel, D. S. , and D. , Vitaliano. (2007). An ...
 • Williams, P. A. (1996). The relation between a prior earnings ...