مروری بر پیام های AIS تجاری، بررسی یک پیام به صورت کاربردی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 431

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECECON01_052

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1399

Abstract:

یکی از پروتکل های ارتباطی در ارتباطات دریایی، پروتکل ارتباطی مبتنی بر AIS است که این ارتباطات به صورت فراگیر در ارتباطات دریایی مورد استفاده و ارزیابی می باشد. این پروتکل ها مبتنی بر استاندارد Rec. ITU-R M.1371-4 می باشند و دارای 27 مود یا پیام مختلف هستند. با توجه به آن که استاندارد مطرح شده در این بخش، به صورت روان به بیان مودها نپرداخته است؛ این موضوع منجر شده است که درک و کدگشایی این پیام ها کاری پیچیده گردد. در این مقاله، به منظور آشنایی با اسم پیام ها و اصطلاحاتی که در این پیام ها استفاده شده است به بررسی اولین پیام در این استاندارد می پرردازیم که این بررسی به صورت بررسی کامل جزئیات به همراه اصطلاحات در این پیام می باشد. با توجه به آن که پیام شماره 1 به عنوانی مرجعی برای توصیف سایر پیام ها می باشد؛ در این مقاله به بررسی این پیام به عنوان مقدمه ای بر بررسی و تعیین رفتار خروجی پیام های مبتنی بر AIS می پردازیم.

Authors

سید مرتضی باباییان

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگ الکترونیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

پوریا اعتضادی فر

استادیار، دانشکده برق، ارتباطات و جنگ الکترونیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران