Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

رابطة بین استرس شغلی با سیستم ایمنی و حافظة عملکردی زنان شاغل مبتلا به ویروس HIV مثبت

Year: 1399
COI: CMSHMED01_037
Language: PersianView: 351
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

نرگس کشتکار - دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
شهلا مولوی - دکتری تخصصی روان شناسی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
الهه مهرمنش - دکتری روانشناسی،گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
زینب عامری - دکتری تخصصی روان شناسی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
مهسا محمدی فر - دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، پردیس بین الملل
قدرت اله پریزاده - دکتری حرفه ای پزشکی، مرکز بهداشت شهرستان امیدیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

Abstract:

شغل یکی از مهم ترین، اساسی ترین و بنیادی ترین عوامل زندگی انسان است که ایجاد امنیت برای جامعه و سلامت روانیرا به دنبال دارد و می تون آن را با زنده بودن فرد مساوی دانست، بنابراین اگر فردی در زمینه شغل خود با استرس روبه روباشد، روند زندگی اش مختل می شود و از سلامت روان فاصله می گیرد. با توجه به این که استرس شغلی آثار نامطلوبی راهم برای فرد و هم برای جامعه به دنبال دارد، پس این پدیده منفی تلقی می شود.استرس شغلی یک وضعیت روانشناختیاست که از احساس ناهماهنگی میان ظرفیت ها و موقعیت ها ناشی می شود و نوعی پاسخ غیراختصاصی به تمامی عواملیاست که می تواند بر روی سیستم ایمنی و حافظة عملکردی تأثیرگذار باشد. هدف از مطالعة حاضر بررسی رابطة بین استرسشغلی با سیستم ایمنی و حافظة عملکردی زنان شاغل مبتلا به ویروس HIV مثبت بود . برای ارزیابی فرضیه ها از روشهمبستگی استفاده شد. جامعة تحقیق شامل کلیة زنان شاغل مبتلا به ویروس HIV مثبت در سال 1398 بود. گروه نمونهشامل زنان 20 - 65 ساله بود که درخارج از خانه مشغول به کار بودند. آنها به صورت سرشماری از جامعة آماری انتخاب شدند.برای این هدف، پرسشنامة استرس شغلی سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان، آزمایش کورتیزول سرم خون و آزمونحافظة وکسلر جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استرس شغلی و سیستم ایمنی زنانشاغل مبتلا به ویروس HIV مثبت همبستگی مثبت و معنی داری داشتند (r=0.79) مهمترین عوامل خرده مقیاس استرسشغلی حمایت خانواده و دوستان، همکاران و ارتباط بوده است که 38.79 درصد و 64 درصد از تغییرات سیستم ایمنی را نشانمی دهد. همچنین حافظة عملکردی با استرس شغلی همبستگی مثبت و معنی داری داشت (r=0.61) ارتباط و کنترل بیشترینسهم را در تبیین واریانس حافظة عملکردی دارا بودند (3 / 24 درصد). با استفاده از ارتباط به عنوان یک آزمون جدا 7 / 12 درصداز شاغلین تغییرات حافظة عملکردی را ایجاد کردند. به طور کلی استرس شغلی و خرده مقیاس حمایت توسط دوستان وخانواده و کنترل می تواند سیستم ایمنی و حافظة عملکردی زنان شاغل مبتلا به ویروس HIV مثبت را پیش بینی کند. به نظر می رسد که پزشکان و متخصصان و مدیران می توانند از این عوامل روانی و فیزیکی جهت بهبود بهره وری کارکنان در سایر خدمات استفاده کنند.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is CMSHMED01_037. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1153573/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
کشتکار، نرگس و مولوی، شهلا و مهرمنش، الهه و عامری، زینب و محمدی فر، مهسا و پریزاده، قدرت اله،1399،رابطة بین استرس شغلی با سیستم ایمنی و حافظة عملکردی زنان شاغل مبتلا به ویروس HIV مثبت،The first national online seminar on crisis management with the focus on sports in the service of health،Ahvaz،https://civilica.com/doc/1153573

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 3,424
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support