تاثیر یک دوره تمرین با تردمیل بر سطوح کورتیزول و تستوسترون موش های صحرایی نر به دنبال استرس جدایی از مادر

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 262

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NUMS-7-1_010

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1399

Abstract:

مقدمه در سال­‌های اخیر داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب بسیاری مورد استفاده قرار گرفته­‌اند که اکثرا دارای اثرات جانبی جدی بوده و به احتمال زیاد کیفیت زندگی بیماران را نیز تحت تاثیر قرار می­‌دهند. در این زمینه تمرینات ورزشی می­‌تواند بعنوان یک روش درمانی غیردارویی برای افسردگی و اضطراب توصیه شود. مواد و روش­‌ها در پژوهش حاضر، 48 بچه موش نر به عنوان آزمودنی‌های تحقیق انتخاب شدند و از روز 2-14 به مدت 180 دقیقه از مادرشان جدا شدند. سپس برای تعیین گروه‌های تجربی و کنترل، در روز 21 این موش‌ها به‌صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه‌ها شامل کنترل، با استرس جدا شدن از مادر، تردمیل، فلوکستین بود. گروه­‌ها از روز 2-14 جدایی از مادر را تجربه کردند بجز گروه شاهد که از همان ابتدا به همراه مادر نگهداری می‌شدند. گروه­‌های تمرینی، از روز 21 ام تولد، شروع به تمرین روی تردمیل کردند. سپس سطوح تستوسترون و کورتیزول تمامی گروه­‌ها اندازه‌­گیری شد و داده­‌های بدست آمده مورد آنالیز آماری با روش­‌های آماری t-test و Anova، در سطح معنی‌­داری 05/0P<، قرار گرفتند. یافته­‌ها نتایج نشان داد استرس جدایی از مادر، بصورت معنی­‌داری، سطوح کورتیزول را افزایش و سطح تستوسترون را کاهش داده است. از طرفی ورزش اجباری، در مقایسه با گروه با استرس جدایی از مادر و گروه فلوکستین موجب افزایش تستوسترون و کاهش قابل ملاحظه کورتیزول شده است. نتیجه‌­گیری نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تمرینات ورزشی، در دوران نوجوانی، موجب کاهش استرس شده و سبب کاهش رفتارهای افسردگی و اضطراب در بزرگسالی می­شود.

Authors

اتنا یزدان شناس

Department of Sport Sciences, Binalud Institute of Higher Education, Mashhad, Iran

مقصود پیری

Department of Physiology of Sport, Faculty of Physical Education, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

الهام یزدان شناس

Department of Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Neyshabour Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran