تأثیر تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی سیلاب در دوره های آتی مطالعه موردی، حوضه آیدوغموش، آذربایجان شرقی

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,964

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TWECCWRM01_003

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1390

Abstract:

یکی از اثرات پدیده تغییر اقلیم، تأثیر بر وقایع حدی (سیلاب و خشکسالی) می باشد که در کشورمان کمتربه آن پرداخته شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا تأثیر این پدیده بر رژیم سیلاب (شدت و فراوانی) حوضه آیدوغموش در دوره2069-2040میلادی 2050s مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدامقادیر دما و بارندگی ماهانه مدلHadCM3تحت سناریویA2برای منطقه مورد مطالعه تهیه گردید.سپس بوسیله روش کوچک مقیاس کردن مکانی تناسبیProportional Downscalingو روش کوچکمقیاس کردن زمانی عامل فاکتورChange Factorاین داد هها برای منطقه طرح کوچک مقیاس شدند.نتایج نشان از افزایش دما و تغییرات در بارندگی دوره2050s نسبت به دوره مشاهداتی منطقه دارد. مدل نیمه مفهومیIHACRES (Semi-Conceptualبرای شبی هسازی رواناب روزانه حوضه واسنجی گردید. با معرفی مقادیر دما و بارندگی کوچک مقیاس شده برای دوره 2050sبه مدلIHACRES رواناب حوضه در دوره آتی مورد شبی هسازی قرار گرفت. برازش توزیع احتمالاتی به سری سیلاب حداکثر سالانه و مقایسه شدت سیلاب های با دوره بازگشت مختلف با دوره مشاهداتی نشان از تأثیر تغییر اقلیم بر رژیم سیلاب این حوضه در دور ههای آتی دارد.

Keywords:

تغییر اقلیم- سیلاب- حوضه آیدوغموش

Authors

پریساسادات اشفته

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران، پردیس ابوریح

علیرضا مساح بوانی

عضو هیات علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • مساح بوانی ع.ر. و مرید س. (1384). اثرات تغییر اقلیم ...
 • Alison L.K., Richard, G.J. and Nicholas, S.R., (2004). RCM rainfal ...
 • Ekstrom, M., Fowler, H.J., Kilsby, G.G. and Jones, P.D. (2003). ...
 • Gellen, D. and Roulin, E. (1998). Stream flow response of ...
 • IPCC-DDC (1988) http :/ipcc-ddc .cru.uea.ac.uk ...
 • IPCC (2007). Summary for Policymarkers, in: Climate Change 2007. Solomon, ...
 • IPC C-TGCIA, (1999). Guidelines On the uSe of scenario data ...
 • Jakeman, A. J. and Hornberger, G. M. (1993) How Much ...
 • Jones, P.D. and Hulme, M. (1996). Calculating regional climatic times ...
 • Kite, G.W. (1977). Frequency and risk analysis in hydrology. Water ...
 • Lane, M.E., Kirshen, P.H. and Vogel, R.M. (1999). Indicators of ...
 • Mirza, M. (2001). Global warming and changes in the prohability ...
 • Mitchell T.D. (2003) Pattern Scaling: An Examination of Accuracy of ...
 • Prudhomme, Ch., Jakob, D. and Svensson, C. (2001). Uncertainty and ...
 • Wilby R.L. and Harris, I. (2006). A frame work for ...
 • نمایش کامل مراجع