بررسی مقایسه ای پیش نویس های قانون تبلیغات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۳۹۶

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1159149
Publish: 28 February 2021
دسته بندی علمی: اقتصاد تجاری
View: 140
Pages: 20
Publish Year: 1398

This Report With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

تا سال ۱۳۹۶ در حوزه تبلیغات بازرگانی چهار پیشنویس قانونی توسط دفتر آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، لایحه دولت و انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران تهیه شده است. بررسی مقرراتی که توسط این اسناد در ۱۳ حوزه تدوین شده گویای این است که در بین اسناد مذکور حدود ۴۹ ماده (در حوزه های مختلف) وجه تشابه وجود دارد و نهادهای مذکور مواد مشابهی ارائه دادهاند. شایان ذکر است که بعضا مشاهده می شود که یک ماده در هر چهار سند فوق مورد اجماع بوده و در مورد آن مقرره مشابهی ذکر شده یا اینکه یک ماده بین دو یا سه سند مشترک است. بیشترین وجه تشابه در حوزه مقررات عمومی است که ۱۰ ماده بین اسناد فوق مشترک هستند. همچنین مباحث دین، مقدسات و میراث ملی و کودکان هر یک با هفت ماده مشترک در رده های بعدی قرار گرفته اند که این امر حاکی از اهمیت این موضوعات و توجه ویژه چهار نهاد مذکور به آنهاست. در سایر حوزه ها نیز مشاهده می شود که هر یک از نهادهای مزبور مقررات متفاوتی را ارائه داده یا ورودی نداشته اند.

Keywords:

پیش نویس طرح/ لایحه , تبلیغات بازرگانی