پیش بینی مصرف بنزین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، باتوجه به شاخص های توسعه پایدار

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 606

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SDTIM05_012

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1399

Abstract:

باتو/جه به پیچیدگی و تعدد عوامل تاثیرگذار در تعیین مصرف سوخت های فسیلی، به ویژه بنزین موتور که می توان آن را به عنوان یکی از حیاتی ترین سوخت های مورد استفاده در کشور دانست، در پژوهش حاضر به عنوان قدم اول عوامل تاثیرگذار بر مصرف بنزین با نگاهی به تعاریف موجود برای مفهوم توسعه پایدار صورت گرفته است، در این مرحله با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره اولویت هریک از شاخص ها در مسئله پیش بینی مصرف بنزین تعیین گردید. شاخص های در نظر گرفته شده برای پیش بینی مصرف بنزین عبارتاند از: جمعیت - تولید ناخالص داخلی - نرخ شماره گذاری خودرو در کشور - مصرف سوخت جایگزین CNG در کشور - رفاه اجتماعی - فرهنگ رانندگی، نرخ تورم و میزان آلایندگی بنزین که داده های مربوط به هریک از شاخص ها از سال ۱۳۷۰ تا به امروز جمع آوری شده و در پیش بینی توسط شبکه های عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفته است. شبکه عصبی مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع شبکه پرسپترون چندلایه (MLP) بوده، و نتایج حاصل نشان از قابلیت بالای شبکه های در امر پیش بینی مصرف بنزین دارد.

Keywords:

Authors

الهام شادکام

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

سید محمد خلیلی

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

تورج دانای سیوکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها، دانشگاه خیام مشهد