تشخیص نوع مغز استخوان ها با استفاده از نمودارهای کنترل چند متغیره خودآغاز استوار

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 338

This Paper With 7 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC17_120

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1399

Abstract:

امروزه یکی از موضوعات تحقیقاتی مهم و پرکاربرد که در مورد بیماران سرطانی با آن مواجه هستیم، رویه تشخیص تومورهای سرطانی و نوع مغز استخوان ها در تصاویر تشدید مغناطیسی است، بطوریکه هم از دقت بالایی برخوردار باشد و هم ارایه دهنده یک نقش حمایتی برای کمک به پزشکان جهت تفسیر و تشخیص داده های پزشکی باشد. برای تحقق این هدف پس از استخراج و انتخاب ویژگی از تصاویر تشدید مغناطیسی، وضعیت بیماران مشکوک به توده های متاستاز شده مغز استخوان با استفاده از نمودارهای کنترل چند متغیره T2 هتلینگ خودآغاز پایش می شود. سرانجام نمودارهای کنترل خودآغاز Robust SST2 و SST2 کلاسیک پیشنهاد و با استفاده از شبیه سازی بر اساس معیار متوسط طول دنباله در فاز II ارزیابی شدند. نتایج شبیه سازی نشان داد نمودارهای کنترل پیشنهادی از عملکرد مناسبی برخوردار هستند. و روش استوار نسبت به روش کلاسیک برتری دارد

Keywords:

نمودارکنترل چند متغیره خودآغاز استوار , متوسط طول دنباله , توده های متاستاز شده مغز استخوان , استخراج ویژگی

Authors

محمود شهرابی

دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب

امیرحسین امیری

دانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

حمید رضا سلیقه راد

دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

صدیقه غفرانی

دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مهندسی برق و الکترونیک، واحد تهران جنوب