خبرنامه تحولات انرژی (۲۸) دوره دهم

نوع محتوی:

گزارش

Language:

Persian

Document ID:

R-1161071

Publish:

2 March 2021

دسته بندی علمی:

انرژی (عمومی)

View:

74

Pages:

11

Publish Year:

1398

This Report With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم
لینک ثابت به این Report:

Abstract:

- طی هفته پایانی ماه گذشته میانگین قیمت نفت برنت روند افزایشی یافت و در آخرین روز ماه به ۰۵ / ۶۵ دلار به ازای هر بشکه رسید. متوسط قیمت نفت برنت در هفته گذشته
۰۲ / ۶۴ دلار به ازای هر بشکه بود که نسبت به هفته دوم ماه ۲ دلار افزایش یافت. - براساس گزارش رویترز، چین قصد دارد در ماه آگوست رکورد تازهای در صادرات بنزین
داشته باشد و به منظور افزایش محموله های صادراتی بنزین بخش اعظم آن را به مکزیک و نیجریه روانه خواهد کرد و علت این افزایش صادرات، افت مصرف تقاضای داخلی عنوان
شده است. - عربستان سعودی بخشی از نفت خود را از طریق دریای سرخ و با استفاده از ۱۲۰۰ کیلومتر خط لوله که از شرق این کشور احداث شده است صادر می کند. - براساس نتایج مطالعات کارشناسان حوزه انرژی، گرمایش زمین سرانه تولید ناخالص داخلی کمتر از ۴۰ درصد جمعیت جهان بین سال های ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۰ را ۱۷ تا ۳۱ درصد کاهش داده است. بخش اعظم این گروه از جمعیت جهان در جنوب آسیا قرار دارند. - روند کاهش فلرینگ در غرب آسیا به کندی پیش میرود. بخش عمده عرضه گاز طبیعی اعضای شورای همکاری خلیج GCC از گاز همراه صورت می گیرد.