اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح احتساب سنوات خدمت بازنشستگان نیروهای مسلح»

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1161745
Publish: 4 March 2021
دسته بندی علمی: مدیریت (عمومی)
View: 1,030
Pages: 5
Publish Year: 1398
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Abstract:

یکی از مشکلات عمده کارکنان دولت در دستگاه ها و شرکت های دولتی و نیز نیروهای مسلح در حوزه تامین اجتماعی، تغییر محل کار و صندوق بازنشستگی آنان در دوران پیش و پس از استخدام است که این انتقال سنوات از یک صندوق به صندوق دیگر، عموما با چالش هایی مالی یا قانونی روبه رو است. این موضوع صرفا به دوران پیش از استخدام محدود نمی شود و برخی از کارکنان پس از بازنشستگی نیز به اشتغال خویش ادامه میدهند و بعضا در دوره مذکور بیمه پردازی می کنند. ازآنجاکه حق بیمه بازنشستگان (درصورت اشتغال به کار پس از بازنشستگی)، به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می شود، سنوات این دوران به سنوات پیشین در صندوق لشکری افزوده نمی شود. در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه « طرح احتساب سنوات خدمت بازنشستگان نیروهای مسلح» به دنبال انتقال سنوات جدید کارکنان نیروهای  مسلح به صندوق قبلی (نیروهای مسلح) و احتساب آن سنوات پس از بازنشستگی هستند. گزارش حاضر درصدد است ضمن بررسی ابعاد قانونی و حقوقی طرح، نقاط قوت و ضعف این پیشنهاد را مطرح و راهکار موثر را ارائه نماید.