اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر»

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1163617
Publish: 8 March 2021
دسته بندی علمی: اقتصاد بین الملل
View: 120
Pages: 22
Publish Year: 1398

متن کامل این Report منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Report (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

انعقاد موافقتنامه های دو یا چندجانبه یکی از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه های لازم برای تقویت همکاری ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود. لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر نیز یکی از
توافقنامه های چندجانبه است که در مقدمه آن به مواردی ازجمله تمایل دولت های ساحلی دریای خزر به تحکیم روابط دوستانه، تحکیم همکاری های منطقه ای و توسعه پایدار و تامین منافع کشورها از طریق تشویق و تسهیل گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر اشاره شده است.