راهکارهای شناسایی استعدادهای منابع انسانی در شهرداری تهران با تأکید بر توسعه و کارآمدی شهر: ارائه یک الگو

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 233

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEOIAU-12-2_025

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

Abstract:

چکیده: پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش آمیخته، به مطالعه سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران پرداخته است. در بخش کیفی، با 10 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان‎ارشد شهرداری تهران و 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه، به صورت هدفمند، مصاحبه‌های عمیق بعمل آمد. برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل تفسیری استفاده شد. روایی یافته‌های بخش کیفی از طریق بررسی توسط مصاحبه‌شوندگان، تأیید گردید و برای محاسبه قابلیت اطمینان کدگذاری‌های انجام‌شده، از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان‎ارشد و استعدادهای شهرداری تهران بوده که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، 278 نفر با روش خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته 20 سؤالی بهره گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها، از مدل‌یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دادند که سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران؛ شامل چهار مؤلفه طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه، طراحی مدل شایستگی‌های عمومی استعدادهای نیروی انسانی، طراحی مدل شایستگی‌های اختصاصی و وجود سیستم ارزیابی عملکرد و استفاده مقتضی از آن می‌باشند.

Keywords:

واژگان کلیدی: الگو , شناسایی استعدادهای منابع انسانی , شهرداری تهران

Authors

سید محسن طباطبایی مزدآبادی*

استادیار گروه علوم تربیتی، موسسه آموزش عالی آل‎طه، تهران، ایران.

آزاده قمری

دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • -           References ...
 • Al Ariss, A., Cascio, W. F., & Paauwe, J. (2014). ...
 • Arizi Samani, S. H. R., Khoshoei, M. S., Nouri, A. ...
 • Armstrong, M. (2006). Strategic human resource management. Kogan Page Ltd.,. ...
 • Bagheri, N., Razaviyan, M. T., & Tavakoliniya, J. (2019). The ...
 • Bethke-Langenegger, P., Mahler, P., & Staffelbach, B. (2011). Effectiveness of ...
 • Björkman, I., Ehrnrooth, M., Mäkelä, K., Smale, A., & Sumelius, ...
 • Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: ...
 • Davies, B., & Davies, B. J. (2010). Talent management in ...
 • DeNisi, A. S., & Gonzalez, J. A. (2017). Design performance ...
 • Dries, N. (2013). The psychology of talent management: A review ...
 • Ghamari, A., Abdollahi, B.; Zeinabadi, H. R.; (2017). Evaluation of ...
 • Ghamari, A.; Zeinabadi, H. R.; Arasteh, H. R.; Behrangi, M. ...
 • Iles, P., Chuai, X., & Preece, D. (2010). Talent management ...
 • Khalvandi, F.; Abbaspour, A. (2013). Designing a Process Optimization Talent ...
 • Loufrani-Fedida, S., & Missonier, S. (2015). The project manager cannot ...
 • Malekshahi, G. R., Baranipesyan, V., Aghaee, A., Nami, M. H., ...
 • Michaels, E., Handfield-Jones, H., & Axelrod, B. (2001). The war for ...
 • Moghimi, S. M.; Gholipour, A.; Javaherizadeh, I. (2014). Identifying and ...
 • Nijs, S., Gallardo-Gallardo, E., Dries, N., & Sels, L. (2014). ...
 • Norad Sedigh, M.; Navehebrahim, A. R.; Arasteh, H. R.; Zeinabadi, ...
 • Schweyer, A. (2010). Talent management systems: Best practices in technology solutions ...
 • Shanbhag, M., Dutt, M. L., & Bagwe, S. (2016). Strategic ...
 • Sharer, E., Jones, C. J., Morris, A., Harpel, A., Miesle, ...
 • Sleiderink, D. E. M. (2012). Talent management in health care: ...
 • Stahl, G., Björkman, I., Farndale, E., Morris, S. S., Paauwe, ...
 • Sweem, S. L. (2009). Leveraging employee engagement through a talent management ...
 • Tabatabaei Mozabadi, S.M. (2019). Educational management and organizational change (Emphasixing ...
 • Tabatabaei Mozabadi, S.M., Ghamari, A. (2018). Talent management in banking ...
 • Tansley, C. (2011). What do we mean by the term ...
 • Thornton III, G. C., & Byham, W. C. (2013). Assessment centers ...
 • Ward, J. L., & Levin, G. (2016). Program management complexity: A ...
 • Zad, V. V. (2013). Spatial discrimination in Tehran’s modern urban ...
 • نمایش کامل مراجع