ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 239

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEOIAU-12-2_026

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

Abstract:

چکیده: در این مقاله معرفی عوامل خاطره­ساز نهفته و آشکار در بستر و زمینه معماری از منظر "نظریه داده­بنیاد" مدنظر قرار گرفت؛ در واقع روش تحقیق این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی در نظر گرفته شد و به­منظور نمایش کارایی این روش با اتکاء به نظریه داده­بنیاد، دانشکده معماری یزد به­عنوان مطالعه موردی انتخاب شد تا شرح گام به گام مراحل اجرای این پژوهش را تبیین نماید. شرکت­کنندگان در این پژوهش با استناد به روش "گلوله برفی" و نمونه­گیری نظری انتخاب شدند وتجزیه تحلیل اطلاعات براساس سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) انجام شد. یافته­های حاصل از این پژوهش در مرحله نهایی به 28 کد باز، 16 کد محوری و 6 کدانتخابی رسید و الگوی پارادایمی به شرح زیر سازماندهی شد: 1. متغیرهای علی 2. متغیرهای زمینه­ای 3. متغیرهای مداخله­گر 4.پدیده یا مقوله محوری 5. راهبردها 6. پیامدها و نتایج . نتایج این پژوهش نشان داد که  ارتباطات درون مجموعه­ای و وجود نظام و الگوی پیوسته از شاخص­ترین متغیرهای زمینه­ای یا نهفته در بستر حاکم قلمداد می­شوند.

Keywords:

Authors

اکرم السادات خیرالسادات

دکتری معماری، گروه معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

ابوالفضل داودی رکن آبادی

دکترای پژوهش هنر، گروه طراحی پارچه و لباس، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

مرضیه پیراوی ونک

دکترای فلسفه، گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahari , Z. 2011. City, celebration, memory; reflection on the ...
 • Alitajer, S ., Zarei Haji Abadi, F .2016. The role ...
 • Bently, I., Alcock, A.,Murrain, P., Mcglynn,S., Smith, G. 2007. Responsive ...
 • Bisadi, M., Mozafar, F.,Hoseini, S B .2013. Spatial characteristics affecting ...
 • Eslami, Gh R., Kamelnia, H .2013. Community architecture: from theory ...
 • Fadaeinejad, S., Karampour, K .2011. The study of the evolution ...
 • Ferasatkhah ,M . 2016. The method of research in the ...
 • Groat , L ., Wang ,D  2007. Architectural research methods. ...
 • Habibi , M. 1999. Urban space, event yard and collective ...
 • Hamzavi ,R., Naghozade, M., Toghyani, Sh., Ahmadi,F. 2019.The architectural role ...
 • Hasani Mianroudi ,N., Majedi, H., Saeeide Zarabadi, Z., Ziari,Y A. ...
 • Lang , J. 2004. Creation of architectural theory, role of ...
 • Mehrabi , A H., Khanifar ,H., Amiri , A N., ...
 • Mirjani ,H. 2002. Today's life, the body of yesterday, Review ...
 • Norberg Schultz , Ch. 2012 . Architecture: Presence, Language, and ...
 • Pakzad, J., Bozorg, H. 2014. An introduction to environmental psychology ...
 • Pirmoradian, Z., Kalantari Khalil abad, H,. Shamsaddini, A .2019. Analysis ...
 • Saldana, J. 2016. The coding manual for qualitative researchers. Translation: ...
 • Strauss, A., Corbin, J. 2015. Basics of qualitative research: Techniques ...
 • Tajbakhsh ,G. 2004. Walter Benjamin: A transformation of experience and ...
 • Refrences:Latin ...
 • Canter, D. 1977. The facets of place. In G.T.Moore & ...
 • Carmona, M .2006.Public places, Urban spaces, Architectural. Elsevier. Oxford University ...
 • Charmaz, K .2008.Grounded theory as an emergent method, in Sharlene, ...
 • Creswell, J.W. 2005. Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods ...
 • Gehl, J. 1986, Soft edges in residential streets, Scandinavian housing ...
 • Kasali, A., Dogan, F .2010. Fifth, sixth, and seventh- grade ...
 • Lansdale, M., Parkin, J., Austin, S., Baguley, T .2011. Designing ...
 • Lewicka, M. 2008. Place attachment, place identity and place memory: ...
 • Peters, K., Elands, B., Buijs, A. 2010, Social interactions in ...
 • Refrences:Internet ...
 • www.wikipedia.com ...
 • www. yjc.ir . ...
 • نمایش کامل مراجع