نقش سیاست گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشت؛ مطالعه موردی منطقه 15 شهر تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 248

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEOIAU-10-4_013

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

Abstract:

چکیده سلامت و رفاه مردم یک شهر، شاخص مهمی برای نشان دادن میزان موفقیت سیاست‌گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی نقش سیاست‌گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشتدر منطقه 15 شهر تهران است. سؤال اصلی مقاله این است که سیاست‌گذاری دولتی چه نقشی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشت ایفا می­کند؟ روش تحقیق مقاله توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که بر طبق تعداد نمونه و بر اساس مدل کوکران تعداد 400 پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه توزیع گردیده است. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز بر اساس آزمون t تک نمونه‌ای مورد پردازش قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سیاست‌گذاری دولتی در ایران به دلیل دولتی بودن همه حوزه‌ها نقش مهمی در ارتقاء و یا ضعف زیست شهری به ویژه در حوزه سلامت و بهداشت ایفا می­کند و منطقه 15 شهر تهران به دلیل آن که چندان هدف سیاستگذاری­های دولتی نبوده است از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت بحرانی قرار دارد و کمبود بیمارستان و مراکز درمانی سبب کاهش کیفیت بهداشت و سلامت در منطقه 15 شهر تهران شده است

Keywords:

واژگان کلیدی‌: سیاست گذاری دولتی , زیست شهری , سلامت و بهداشت , منطقه 15 شهر تهران

Authors

علی اصغر اسمعیل پور روشن

عضو هیات علمی گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حشمت مهرآذین

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • References ...
 • Onak, N. 2005, Investigating the Relationship between Social Capital and ...
 • Asayesh, H. 2001. Measurement of quality of life in one ...
 • Bahraini, Seyyed Hossein (1999), Modernization, Faratjard and then in Urban ...
 • Bazmi Farouji, R, 2014, Sociological Survey of Generation, Action Space ...
 • Bound, j. & Kourner, l. 2010, quality of life and ...
 • Bahmani, B. 2010, Evaluation of the quality of life of ...
 • Tajfirozeh, h.2014, The Relationship between Quality of Life Dimensions with ...
 • Haghighi, P.1959, Designing a Health and Living Center for Elderly ...
 • KhedmatiMorasah, A.2010, Investigating the socio-economic inequality in mental health status ...
 • Mohammadi, N. & Rafieifar, Sh., Health Education Tutorial, Ministry of ...
 • Delshad, A. & A.alemi. 2007-2008, Incremental Planning for Community Organization, ...
 • Dorodian, A. 2012, Sociological Explanation of Mental Health among Tehrani ...
 • Dehestanlangroudi, A. 2013, Center for the Maintenance and Dissemination of ...
 • Rabbani, A. & Kianpour, M. 2007, Proposed Model for Quality ...
 • Rostami Motamed, M. 2014, Comparison of developmental motivation, value orientation ...
 • Rasouli Nezhad, P. 2014, The Relationship between Lifestyle and Social ...
 • Solayman Maghoni, Sara.2000, Student's Mental Health Status, Faculty of Social ...
 • Seifodini, Farank. 2002, Urban and Regional Planning Vocabulary Dictionary Second ...
 • Arefi, kh.2009, The Effectiveness of Life Skills Training in Mental ...
 • Ghaffari, Gh. And omidi, R. 2009 Quality of Life, Social ...
 • Fatahi, S. 2010, Reviewing and evaluating low income housing supply ...
 • Faraji Molaei, A., 2010, Analysis of Indicators of Urban Quality ...
 • fami ladani, F, 2010, The Effect of Self-management Program on ...
 • Kokbabi, A., 2005, Planning to Improve the Quality of City ...
 • Golinsharif dini, j.2010, Quality of Life in Informal Settlements in ...
 • Mazosaz, S.2014, Evaluation of the effect of developmental indices on ...
 • Mohammad Khani Shali, A., 2011, The Effect of Group Cognitive ...
 • Noor Mohammadi Najafabadi, M., 2014, The Relationship between Islamic lifestyle ...
 • Mohammadzadeh, F.2012, Investigating Methods of Small Area Estimation on Health ...
 • Mohammadi Asl, R.2016, Surveying the level of social health and ...
 • نمایش کامل مراجع