درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۸) بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن (ویرایش اول)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1166082
Publish: 10 March 2021
دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعی
View: 492
Pages: 17
Publish Year: 1398

This Report With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

این Report در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاهها، مراکز خدماتی و... بسیاری
از مشاغل و کسب وکارها با کاهش تقاضا و فروش کالاها و خدمات خود مواجه شدند. به نظر می رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایسه با سایر بخش ها و اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه های آسیب پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد. هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می شود باید به طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب وکارها و مردم که صورت می گیرد، باید به طور همزمان معطوف به آن باشد که سیاست اجرایی به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند. شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در یک ماه آینده خواهد بود. لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی غیرضروری است که البته هزینه های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد. در این خصوص باید توجه داشت که ادامه این تعطیلی (تعطیلی بنگاه های اقتصادی و ادرات) پس از نیمه اول فروردین می تواند تبعات اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد، اما استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی می تواند تا حدی این هزینه را کاهش بدهد. مشابه این اتفاق در چین هم افتاد. همزمانی دو هفته خانه نشینی در بسیاری از شهرها و تعطیلات سال جدید، تا حدودی هزینه اقتصادی قرنطینه را کاهش داد. بنابراین تعطیلات عید، به کمک کنترل کرونا خواهد آمد، اما همزمان با آن باید سیاست هایی
برای جبران درآمدهای کاهش یافته و همچنین تحریک تقاضا به اجرا گذاشته شود. شوک کرونا از طرفی یک شوک به عرضه نیروی کار است (به دلیل سیاست های قرنطینه خانگی که برای کنترل شیوع بیماری ضروری است) و از طرفی شوک به تقاضای کالاها و خدمات (هم از جهت کاهش تقاضای کل و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری و هم از جهت جابه جایی تقاضا بین صنایع مختلف) قلمداد می شود. مهمترین موضوع در شوک سمت عرضه جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین است که نیازمند سیاست های تامین سرمایه در گردش و ساماندهی نیروی کار است. ازسوی دیگر، بهترین راهکار برای جلوگیری از کاهش تقاضای کل، از یکسو جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد انگیزه برای پرداخت حقوق ماهیانه آنها، و ازسوی دیگر ایجاد چتر حمایتی از اقشار ضعیف است. در این گزارش به اختصار به بررسی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا و ارائه برخی راهکارها جهت مدیریت آثار اقتصادی و حمایت از کسب وکارهای زیان دیده پرداخته شده است. پیشنهادهای ارائه شده در این گزارش باید با ملاحظه دو نکته زیر مدنظر قرار گیرد: ۱ . در پیشنهادهای حمایت از کسب وکارها، اولویت بر حمایت هایی است که منجر به حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل آنها شود. ۲ . در پیشنهاد حمایت از اقشار ضعیف اولویت در حمایت هایی است که ضمن کنترل شیوع کرونا، منجر به کسب درآمد ثابت و تحریک تقاضای کل شود. 

Keywords:

کرونا. ویروس. تبعات اقتصادی. کسب وکارها