آینده پژوهی تکنولوژی بلاک چین (زنجیره بلوکی) در صنعت برق

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1166510
Publish: 11 March 2021
View: 1,086
Pages: 296
Publish Year: 1399
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Abstract:

هدف اصــلی از انجام این پروژه، مطالعه و بررســی فناوری بلاکچین و مفاهیم مرتبط با آن، بررســی کاربردهای بلاکچین در صنعت برق و امکان سنجی و نیازسنجی پیاده سازی این فناوری در ایران بخصوص در بخش صنعت برق می باشد. در مرحله اول پروژه، مفهوم بلاکچین، ارتباط آن با دیگر مفاهیم نوین، کاربردهای آن در حوزه های مختلف، و تعدادی از مهمترین کاربرد های واقعی موجود مورد مطالعه قرار گرفتند. در مرحله دوم پروژه نحوه بکارگیری بلاکچین در صنعت برق دنیا مورد بررسی قرار گرفته و نیازمندی های زیرساختی آن مورد بررسی قرار گرفت. مرحله ســوم به بررســی چالش ها و امکان ســنجی اســتفاده از این فناوری در صــنعت برق ایران و ارائه راهکارهایی برای حل این موانع، اختصاص داشته است.

Keywords:

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات