بررسی مضامین وصنعت های ادبی دردفترشعری همصدا باحلق اسماعیل (سید حسن حسینی)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 161

This Paper With 97 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ADABICONF04_023

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1399

Abstract:

سید حسن حسینی شاعر قرن معاصر ومتولد سال )1335تهران) میباشد.ایشان دارای آثاری منظوم،منثور و ترجمه در زمینه های مختلفی است.از آثار منظوم حسینی میتوان به دفاتر شعری:»همصدا با حلق اسماعیل«، »سفرنامه گردباد«، »بالهای بایگانی«، »گنجشک و جبرئیل«، »نوش داروی طرح ژنریک«، »در ملکوت سکوت«،»از شرابه های روسری مادرم« و »شعرجنگ و دفاع مقدس« اشاره کرد.در این مقاله،دفتر اول شعری سید حسن حسینی (هم صدا با حلق اسماعیل (1363 ،هم از نظرمضامین ادب پایداری از جمله:امام خمینی،انتظار موعود،ائمه ی اطهار،آزادی،بیان بیدادگری و ترسیم چهره ی بیدادگران،جهاد و جنگ و شهید و شهادت،قرآن و حدیث،حماسه آفرینی جانبازان و ایثارگران،عاشورا،فتح و پیروزی،وطن و انعکاس باورهای دینی و هم از نظر زیبایی شناسی ابیات و به کاربردن آرایه ها و صنایع ادبی از جمله: تشبیه،استعاره،مجاز،کنایه

Authors

حکیمه خاتون محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی (گرایش ادبیات پایداری)