CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تغییرات مکانی غلظت نیترات در آب زیرزمینی دشت لردگان و پهنه بندی آن

عنوان مقاله: تغییرات مکانی غلظت نیترات در آب زیرزمینی دشت لردگان و پهنه بندی آن
شناسه (COI) مقاله: WRM04_076
منتشر شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

یاسر استواری - دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
حبیب اله بیگی هرچگانی - استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
علیرضا داودیان - استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد

خلاصه مقاله:
الودگی آبهای زیرزمینی به نیترات یکی از چالشهای مهم در دهه های اخیر می باشد هدف از این پژوهشی بررسی زمین آماری غلظت نیترات آبخوان دشت لردگان و تهیه نقشه های پهنه بندی نیترات در این آب خوان است برای این منظور از 32 حلقه چاه کشاورزی در چهار زمان نمونه برداری کرده و غلظت نیترات در آنها اندازه گیری شد از روش درون یابی کریجینگ برای پهنه بندی نیترات استفاده و نقشه ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS 9.3 ترسیم شد دراین پژوهش مدل واریوگرام کروی بهترین توصیف را از غلظت نیترات داشت دامنه تاثیر از حدود 1000 تا حدود 3000 متر تغییر کرد نتایج نشان داد که میانگین غلظت نیترات حدود 10 gm/L و حداکثر غلظت نیترات در چهار زمان نمونه برداری 19mg/L است که این مقدار کمتر از حد مجاز و استاندارد WHO است. قسمت شمالی آبخوان حوالی روستای خاردان درچهار نوبت نمونه برداری دارای بیشترین مقدار نیترات بود که احتمالا می تواند به دلیل وجود کانی های شیل و مارن سازندهای زمین شناسی حاوی نیترات و امونیوم تبادلی موجود در این منطقه و همچنین شستشوی نیترات از خاکهای کشاورزی این بخش ازدشت باشد.

کلمات کلیدی:
نیترات، واریوگرام، کریجینگ، پهنه بندی، آبخوان، لردگان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/116986/