Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Report
Title

شناسایی و انتخاب پروژه های بهینه سازی انجام شده در نیروگاه های تحت پوشش وزارت نیرو و فراهم سازی امکانات و پیش نیازهای لازم برای بررسی عملکرد آن ها

شناسایی و انتخاب پروژه های بهینه سازی انجام شده در نیروگاه های تحت پوشش وزارت نیرو و فراهم سازی امکانات و پیش نیازهای لازم برای بررسی عملکرد آن ها
نوع محتوی : گزارشتاریخ انتشار: 1386
DOI: 10.30503/nripress.2020.014
کد COI Report: R-1170559تاریخ درج در سایت: 18 فروردین 1400
زبان اصلی Report: Persian دسته بندی علمی Report: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه - انرژی و قدرت
View: 330Pages: 191
Year: 1386

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Report را که دارای 191 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

فایل کامل گزارش به فرمت PDF

Authors

Abstract:

امروزه دستیابی به ارزش های اساسی و محقق کردن اهداف درهر فرایندی مستلزم تدوین برنامه های استراتژیک پـیش از مبادرت ورزیدن به اجرا و در ادامه اجرای کامل آن هاست.ارزیابی عملکرد ابزاری برای اندازه گیـری دسـتیابی بـه اهـداف(چه در بعد سازمانی، فردی و یا پروژهای)است. بررسی میزان تحقق اهداف با ارزیـابی و بـازنگری میسـر خواهـد بـود و مدیران در سایه ارزیابی عملکرد است که می توانند مدیریت موثر خود را بر فرایندها اعمال کنند و به نتایج واقعی محقـق شده از انجام کارها دست پیدا کنند.
در همین راستا ارزیابی عملکرد پروژه می تواند مدیر پروژه را در دستیابی به اهداف پـروژه و در نتیجـه انجـام موفـق تـر پروژه یاری دهد. این فرایند می تواند قبل از شروع پروژه باشد که در حقیقت امکان سـنجی انجـام پـروژه چـه از لحـاظ بهینه اجرا شدن و چه عملی بودن آن است و نیز می تواند در حین اجرای پروژه باشد که این نحوه ارزیابی عملکرد پـروژه به اتخاذ تصمیمات درست تر در ادامه پروژه کمک خواهد کرد و بسیار راهگشا می باشد. در نهایت ارزیابی عملکرد پـروژه در انتهای کار و برای پروژه های خاتمه یافته نیز قابل انجام است و در صورت وجود اطلاعات و مسـتندات کـافی و مـورد نیاز برای ارزیابی منشا تاثیرات مثبت فراوانی خواهد بود از جمله:
 سنجش میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای اجرای پروژه
 مطالعه و بررسی موانع و محدودیت های عمومی و اختصاصی انجام پروژه
 تنظیم ضوابط و نکات ضروری به منظور رفع موانع اجرایی پروژه
 تصمیم گیری بهتر و مناسب تر در آینده از جهت رد یا پذیرش سرمایه گذاری برای انجام پروژه
 تدوین رویه مناسب تعریف و اجرای پروژه ها در آینده

Keywords:

گروه پژوهشی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت

Report COI Code

This Report COI Code is . Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1170559/

پیش گفتار Report

گزارش حاضر تحت عنوان "بررسي ادبيات موضوع و رويه و معيارهاي ارزيابي عملكرد پروژه هاي خاتمه يافته و استخراج شاخص هاي مهم و رويه مناسب براي بررسي عملكرد پروژه هاي بهينه سازي" مربوط به مرحله اول از پروژه "بررسي عملكرد پروژه هاي بهينه سازي نيروگاه هاي كشور با هدف بهينه سازي رويه تعريف و اجراي پروژه هاي مذكور در وزارت نيرو" مي باشد.
اين گزارش در پنج فصل تنظيم شده است.در فصل اول اين گزارش مفاهيم اوليه ارزيابي عملكرد تشريح گرديده و ابعاد مختلف ارزيابي عملكرد مورد بحث قرار مي گيرد. در فصل بعدي ضمن تعريف مفهوم پروژه و مديريت پروژه، عوامل موفقيت و عدم موفقيت پروژهها برشمرده مي شوند. در فصل سوم روش هاي مختلف ارزيابي عملكرد مورد بررسي قرار گرفته و براي برخي روش ها مطالعه موردي صورت گرفته است. فصل چهارم اين گزارش شامل چند نمونه از گزارش هاي ارزيابي پس از انجام پروژه هاي خاتمه يافته نيروگاهي است كه در كشورهاي مختلف تهيه گرديده است. در فصل آخر با جمع بندي مطالب گفته شده روش پيشنهادي براي ارزيابي عملكرد پروژه ها ارائه ميگردد. در انتهاي گزارش نيز مراجع آمده است.
فصل اول، دوم و سوم اين گزارش توسط آقاي مهندس دوروديان، فصل چهارم توسط آقاي مهندس قدمياري تهيه گرديده است. فصل پنجم توسط خانم مهندس فضل علي تهيه گرديده است. گزارش تهيه شده توسط آقاي مهندس فراهاني و مهندس شريفي مورد بازبيني قرار گرفته است. داوري اين گزارش نيز توسط آقاي مهندس لاري انجام شده است.

فهرست مطالب Report

(برای نمایش کلیک نمایید)

طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کشور

Research Info Management

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support