بازتاب مضامین انقلابی در شعر معاصر فارسی (مطالعه موردی اشعار علیرضا قزوه و سید حسن حسینی)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 176

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARIHCA01_035

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

Abstract:

عليرضا قزوه و سيد حسن حسيني، دو شاعر مشهور و نامي معاصر هستند كه بعد از پيروزی انقلاب، مورد توجه محافل ادبي قرار گرفتند. با توجه به اينكه محور اصلي مضامين اشعار اين دو شاعر متعهد با موضوعات انقلابي و ديني و سياسي عجين گشته؛ غالبا در اكثر محافل ادبي از آنها به عنوان شاعران عرصه ادبيات پايداری و مقاومت نام برده مي شود.ادبيات معاصر فارسي در دوره بعد از انقلاب زمينه بروز و ظهور شاعران بزرگي شد كه به خوبي توانستند مضامين انقلابي و اسلامي را به زبان شعر بيان كنند. ادبيات مقاومت يا پايداری به عنوان يكي از محوری ترين حوزه های هنرنمايي شاعران معاصر تبديل شد و با ويژگي های منحصر به فرد خود، مورد توجه بيشتر شاعران و اديبان قرار گرفت. اين پژوهش به بررسي و تبيين مهم ترين درون مايه های آثار حسيني و قزوه با موضوع انقلاب اسلامي مي پردازد و بارزترين جلوه های مربوط به موضوع پايداری با تكيه بر مضمون انقلاب اسلامي را در اشعار اين شاعران موردبررسي و تحليل قرار مي دهد. نتايج پژوهش نشان مي دهد اين دو شاعر مطرح معاصر ادبيات فارسي به خوبي توانسته اند، مضامين ناب انقلابي را با احساسات صادقانه خود عجين نموده و با ابزار شعر به تصوير بكشند به طوری كه اعطای عنوان شاعر انقلابي به ايشان گزافه نيست.

Authors

هادی حیدری نیا

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه ادبیات، یزد. ایران.