کاربرد محاسبات خاکستری در مدل سازی ریاضی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 407

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMCM01_067

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

Abstract:

رویکردهای مختلفی برای مواجهه با داده های نادقیق و محاسبات در محیط های غیرقطعی وجود دارد که ازجمله این رویکردها نظریه سیستم های خاکستری و یا به عبارتی محاسبات خاکستری می باشد. تمرکز ایننظریه بیشتر بر روی داده های ناقص و کم بوده و با مفاهیمی سروکار دارد که دامنه های آن مشخص ومقدار دقیق آن نامشخص باشد. در این مقاله به معرفی این نظریه و عملگرهای آن پرداخته شده ومثال هایی برای ساده شدن مفاهیم مربوطه ارائه شده است.

Authors

داود درویشی سلوکلایی

عضو هیات علمی ریاضی کاربردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

پروین بابائی ولوی

کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

سیده کبری حسینی مزرودی

کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران