بررسی سنتز زئولیت 4A به روش هیدروترمال در مقیاس بنچ با منابع مختلف آلومیناسیلیکاتی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 678

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCMIM01_030

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

Abstract:

زئولیت ها ساختارهای بلوری معدنی هستند که دارای حفرات و کانال هایی در ابعاد نانو بوده و دارای حوزه کاربردیبسییار وسیع می باشند. از جمله در صنایع پالایش و پتروشیمی، کاتالیست ها، الکترونیک و ریزپردازنده ها، باطری،کامپوزیت ها، الکتروشیمی، صنایع اتمی، تصفیه و پالایش، خالص سازی، جاذب ها، کشاورزی، دامپروری و غیرهکاربردهای وسیع و رو به گسترشی دارد. در این مقاله زئولیت 4A که در صنایع مختلف به خصوص در شوینده هایپودری کاربرد دارد، با کائولن و همچنین سیلیکات و آلومینات سدیم سنتز شد و خواص ساختاری آن با آنالیزهایSEM, FTIR, XRD و BET مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مشخص گردید که نمونه سنتز شده با استفاده ازسیلیکات و آلومینات سدیم خواص مشابهی با نمونه تجاری دارد.

Authors

حسین عجمین

استادیار، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران

فرناز آسا

مربی، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران

لیلا شریفی

استادیار، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران

سیدحسین میرحسینی

استادیار، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران