روش تاپسیس فازی برای معیار های فازی در محیط دوفازی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 500

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMFS03_055

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

Abstract:

این مقاله یک تاپسیس جدید با اعداد فازی نوع دوم باز های را با استفاده از تعریف نرم یک دو فازی پیشنهاد داده است. این روشتوسط یک مثال کاربردی برای ارزیا بی عوامل سنجش چند شعبه و سنجش ارزیابی عملکرد این شعب و رتبه بندی آنها به کار گرفتهشد. ارزیابی به واسطه این روش پیشنهادی، نااطمینانی در ارزیابی را کاهش داده و یک راه حل عملی را ارائه می کند.

Keywords:

تصمیم گیری چند معیاره , تاپسیس با اعداد فازی نوع دو بازه ای (Topsis with interval type-2 fuzzy numbers) , نرم یک دو فازی , اعداد فازی نوع دو بازه ای ذوزنقه ای (interval-valued generalized trapezoidal fuzzy numbers (IVGTFNs))

Authors

علی اصغر حسین زاده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گروه ریاضی، لاهیجان، ایران

آرمین قانع کنفی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گروه ریاضی، لاهیجان، ایران

الهام کوچکی تاجانی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران