بررسی تجارب و تهیه دستورالعمل رهاسازی جریان از سد آید و غموش با هدف بهره برداری توام از تاسیسات آبی در حوضه آبریز سفید رود

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 432

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRM08_003

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

Abstract:

متعاقب وقوع خشکسالی ها، کاهش بارش و پتانسیل منابع آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز سفید رود و نیز برداشت های خارج از ظرفیت منابع آب سطحی، بخش زیادی از بستر رودخانه دائمی قزل اوزن در ماه های تابستان دچار خشکیدگی و با عدم تامین نیاز زیست محیطی و کاهش کیفیت در اثر شوری روبه رو شده اند. علاوه بر این، تامین آب اراضی حاشیه آن به علت کاهش جریان زیر سطحی تغذیه کننده چاه های حریمی نیز با مشکل مواجه شده اند. پژوهش حاضر به بررسی الزامات و نتایج اولین تجربه رهاسازی جریان از سد آیدوغموش برای اراضی واقع در خارج از محدوده پایاب آن در فاصله 200 کیلومتری در شهرستان طارم می پردازد. بازخوردهای منطقه ای نشان داد، طرح رهاسازی اجرا شده موفق بوده و توانسته رضایت مندی قابل قبولی در میان ذی نفعان حاصل نمایدذ. با توجه به شرایط محتمل کم ابی دردوره های آتی، و به منظور جلوگیری از تشدید بحران کم ابی و کاهش منابع آب قابل دسترس حقابه برانو پیشگیری از تنش آبی و خسارت به محصولات زراعی و باغی و تامین حقابه زست محیطی در بخش میان حوضه به ویژه در ماه های خشک، بهره برداری توامان و برنامه ریزی منابع آب یک حوضه آبریز براساس مجموع ظرفیت تأسیسات آبی ان حوضه به صورت نظام یکپارچه و زنجیره ای بهم پیوسته، لازم است مدنظر قرار گیرد.

Authors

محمد قبائی سوق

دکتری علوم و مهندسی آب، شرکت مدیریت منابع آب ایران

حسن اوجاقلو

استادیار گروه علوم مهندسی آب دانشگاه زنجان

محمدقاسم رزمجو

کارشناسی ارشدعمران آب، شرکت مدیریت منابع اب ایران

یوسف حجتی

کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

سیدمرتضی موسوی

دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

سیدرضا مشهدی زاده

شرکت مهندسان مشاور کاو آب