Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Report
Title

نیازسنجی تدوین و استخراج استانداردهای حوزه انتقال و اولویت بندی آن ها

نوع محتوی : گزارشتاریخ انتشار: 1399
DOI: 10.30503/nripress.2020.030
کد COI Report: R-1172384تاریخ درج در سایت: 21 فروردین 1400
زبان اصلی Report: Persian دسته بندی علمی Report: انتقال سیالات و فرایند - انرژی و قدرت
View: 212Pages: 280
Year: 1399

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیولیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Authors

Abstract:

استانداردها اسناد و مدارکی هستند که مشخصات و فرایندهای طراحی شده برای به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان مواد، محصولات، روش ها و خدماتی که مورد استفاده هر روزه مردم است، را تعیین می نمایند. استانداردها با ایجاد پروتکل هایی که در سراسر جهان قابل درک و پذیرش هستند اساس و بنیان توسعه، محصول را تشکیل می دهند. این امر فرایند توسعه محصول را ساده نموده و زمان رسیدن به بازار را کاهش می دهد. تنها از طریق استفاده از استانداردها است که اعتبار محصولات جدید و بازارهای جدید را می توان تایید کرد. به طور خلاصه استانداردها محرک توسعه و پیاده سازی فن آوری هایی هستند که بر نحوه زندگی، کار و ارتباطات ما تاثیر می گذارند. جهت گیری صنعت برق به سوی استاندارد نمودن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت، پیشرفت تکنولوژی در صنعت برق، دستیابی به یکنواختی در طراحی ضمن حفظ کیفیت قابل قبول و لازم، در طراحی ایجاب می نماید که مشخصات فنی، معیارهای طراحی، بهره برداری و آزمون تجهیزات و سیستم های مرتبط با حوزه انتقال به صورت استاندارد تهیه و تدوین گردد.بسیاری از استانداردهای داخلی مرتبط با این حوزه در سال های گذشته تدوین شده است؛ در حالیکه استانداردهای بین المللی متناظر، هر چند سال یکبار به روز می گردند. همچنین با توجه به شرایط اقلیمی کشور، برخی استانداردهای موجود نیاز به اصلاح و بازنگری دارند از طرفی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ظهور تجهیزات و فناوری های جدید لازم است استانداردهای مرتبط با آنها نیز تدوین گردد. در نتیجه بررسی استانداردهای داخلی و نیازسنجی تدوین استانداردهای حوزه انتقال امری ضروری است. در این پروژه، در ابتدا استانداردهای داخلی و استانداردهای بین المللی موجود در حوزه انتقال شناسایی شده و مورد بررسی قرار می گیرند. سپس استانداردهای داخلی از لحاظ به روز بودن و محتوا با استانداردهای بین المللی مرتبط مقایسه شده و نقاط ضعف و کمبودهایشان شناسایی می گردد. همچنین استانداردهایی که می بایست متناسب با شرایط اقلیمی کشور اصلاح شوند تعیین می گردد. بر این اساس، نیازسنجی جهت به روزرسانی استانداردهای موجود یا تدوین استانداردهای جدید انجام می شود. در مرحله بعد جهت جامع و کامل بودن فرایند نیازسنجی تدوین استانداردهای حوزه انتقال، از شرکت مادر تخصصی توانیر،شرکت های برق منطقه ای،شرکت مدیریت شبکه ایران و گروه های پژوهشی، مراکز توسعه فناوری و مجریان طرح های پژوهشگاه نیرو استعلام صورت می گیرد. در انتها، اولویت بندی به روزرسانی و تدوین استانداردهای حوزه انتقال به همراه بودجه مورد نیاز و برنامه زمانبندی هر بخش ارائه می شود.

Keywords:

Report COI Code

This Report COI Code is . Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1172384/

پیش گفتار Report

"استاندارد" سندی است که دربرگیرنده قواعد، راهنمایی ها، ویژگی ها، معیارها یا شاخص هایی برای تجهیزات، سیستم ها و فرایندها که هدف از آن، دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است. نظر به ضرورت ارتقای کیفی و افزایش بهره وری در فرایندها، سیستم ها، تجهیزات و نرم افزارها و با توجه به پیشرفت فناوری در صنعت برق، به کارگیری، ارتقاء و اشاعه استانداردها از الزامات برنامه های توسعه ای وزارت نیرو بوده است .جهت گیری صنعت برق به سوی استانداردسازی موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت، پیشرفت تكنولوژی در صنعت برق، دستیابی به یكنواختی در طراحی ضمن حفظ کیفیت قابل قبول و لازم در طراحی ایجاب میکند که مشخصات فنی، معیارهای طراحی، بهـره برداری و آزمون تجهیزات و سیستم ها به صورت استاندارد تهیه و تدوین شود. هدف از این پروژه، شناسایی و استخراج استانداردهای حوزة انتقال، بررسی کفایت فنی و محتوایی آن ها و نیازسنجی و اولویت بندی به منظور به روزرسانی استانداردهای موجود یا تدوین استانداردهای جدید در این حوزه است. در فصل اول این گزارش در ابتدا تجهیزات، سیستم ها و مباحث مرتبط با حوزة انتقال شناسایی و دسته بندی میشوند. سپس استانداردهای داخلی مربوط به حوزه انتقال استخراج و در ادامه، مراجع بین المللی این استانداردها گردآوری خواهد شد. در فصل دوم، ابتدا فهرست کمیته های فنیIEC مرتبط با حوزة انتقال صنعت برق استخراج شده است.در ادامه در محدوده کار آخرین ویرایش مراجع بین المللی استاندارد داخلی بررسی شده و ازجهت کفایت محتوایی با ویرایش مورداستفاده در استاندارد داخلی مقایسه شده است. سپس فهرست استانداردهای داخلی متأثر از وضعیت اقلیمی کشور آورده شده است. در انتهای این فصل، فهرست استانداردهای نیازمند بازنگری هم برای استانداردهای وزارت نیرو و هم برای استانداردهای سازمان ملیِ استاندارد ارائه شده است. با توجه به پیشرفت تكنولوژی و ظهور تجهیزات و فناوری های جدید لازم است استانداردهای مرتبط با آن ها تدوین گردد. همچنین ممكن است در مورد برخی از استانداردهای بین المللی حوزه انتقال، استانداردهای داخلی متناظر با آن ها قبلاً تهیه نشده باشد. در فصل سوم این گزارش، نیاز به تدوین استانداردهای داخلی جدید متناسب با فناوری های جدید و نوظهور و استانداردهای بین المللی مربوطه ارائه شده است. در فصل چهارم، با توجه به استعلام های صورت گرفته از شرکت مادر تخصصی توانیر، شرکت مدیریت شبكه برق ایران، شرکت های برق منطقه ای و گروه های پژوهشی، مراکز توسعة فناوری و مجریان طرح های مرتبط در پژوهشگاه نیرو، فهرست اولویت های دریافت شده از ذیربطان جهت تدوین و بازنگری استانداردهای حوزة انتقال ارائه شده است. سرانجام در فصل پنجم، با توجه به نیازسنجی انجام شده در مراحل پیشین جهت به روزرسانی استانداردهای موجود یا تدوین استانداردهای جدید و استخراج استانداردهای مربوطه، فهرست اولویت بندی شده تدوین و بازنگری استانداردها به همراه بودجه و زمان تخمینی موردنیاز برای انجام آن ها ارائه شده است. 

فهرست مطالب Report

(برای نمایش کلیک نمایید)

طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کشور

Research Info Management

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support