توسعه نرم افزارهای شبکه های توزیع به منظور به کارگیری در مطالعات طراحی و تحلیل این شبکه ها

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
DOI: 10.30503/nripress.2020.008
Document ID: R-1172625
Publish: 12 April 2021
View: 538
Pages: 4,105
Publish Year: 1391
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Abstract:

مکانیزاسیون شبکه های توزیع و استفاده از ابزارهای نرم افزاری در طراحی و تحلیل این شبکه ها،از نیازهای جدی طراحی و بهره برداری مهندسی شبکه های توزیع است. با توجه به این هدف باید ابزار نرم افزاری مناسب نیز برای انجام این مطالعات تهیه گردیده و در اختیار تحلیلگران شبکه قرار گیرد. در قبل واحدهای محاسباتی پایه به عنوان پیش نیاز دیگر واحد های محاسباتی در نرم افزار سبا پیاده سازی شده اند و شامل پخش‌بار متقارن و نامقارن، تحلیل اتصال کوتاه، محاسبه ثوابت خطوط هوایی و کابل های شبکه توزیع، جایابی و تعیین ظرفیت بهینه خازن های شنت می باشند.

Keywords:

گروه پژوهشی مطالعات سیستم پژوهشکده برق