کتاب مشاوره پیش از ازدواج

Document ID: R-1177093
Publish: 12 April 2021
Publish Year: 1398
Page: 417
Language: Persian
دسته بندی علمی:
View: 1,851

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

آمار روزافزون طلاق هرچند به عوامل متعددی مربوط است اما تشکیل زندگیهایی که از استحکام کافی برخوردار نیست مهمترین عامل و زمینه پیشگیرانه آن به حساب میآید. این کتاب الگوی علمی مشاوره پیش از ازدواج را در قالب یک الگوی سیستمی معنوی و چند بعدی به طور دقیق عرضه کرده است. این الگو بیش از ۱۵ سال در ایران اجرا شده و مراحل تحول خود را تا به تدوین این کتاب طی کرده است. استفاده از آن کمک زیادی به جوانان برای ورود به فرایند ازدواج میکند تا با آگاهی و بینش بیشتری به انتخاب و مدیریت زندگی خود بپردازند.