نقش مهارت خودتنظیمی و توانمند سازی شناختی بر سبک یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 682

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF07_077

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1400

Abstract:

گسترش آموزش و اثربخشی آن در به فعلیت در آوردن استعدادها مستلزم شناخت فرایندآموزش وآگاهی از شیوه های نوین اجرای آن است .شیوه هایی که قابلیت دانش آموزان در استفاده از حجم وسیع اطلاعات و به کارگیری آن در همه حیطه های زندگی را تسهیل کنند.در سالهای اخیر از این دیدگاه حمایت می شود که دانش ساخته شده توسط دانش آموزان سودمند بوده وقابل انتقال به سایر موقعیت های یادگیری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مهارت خودتنظیمی و توانمند سازی شناختی بر سبک یادگیری دانش آموزان انجام شد. این پژوهش از نوع مقالات مروری می باشد که روش گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای بوده است و از پایگاه های مهم اینترنتی و کتابخانه ها استفاده گردیده است. این مطالعه مروری در سال 1399 انجام شده و از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی اس.آی.دی، مگیران، ایرانداک، ساینتس دایرکت، اشپرینگر، گوگلاسکولار و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی شده شامل80 مقاله (از 18 کشور مختلف) بود. نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داد که بین اموزش مهارت خودتنظیمی و توانمندسازی روان شناختی و سبک یادگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. آموزش دانش اموزان براساس سبک یادگیری غالب و اموزش مهارت خودتنظیمی، همچنین توانمندسازی شناختی ازعوامل مهم در امر تحصیل است و دانش آموزانی که دارای خودتنظیمی و توانایی بهتری هستند، در زمینه تحصیل از وقت و انرژی خود به درستی استفاده میکنند.

Authors

معصومه عبداللهی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی،مربی حق التذریس دانشگاه ازاداسلامی واحدبافق

علی محمد رهنما

کارشناسی ارشد مکانیک،دانشگاه ازاد اسلامی واحد بافق