Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Report
Title

تدوین روش استخراج هزینه راه اندازی انواع واحدهای نیروگاهی و ارائه شرایط و محدودیت های فنی جبران سازی وسیع توان راکتیو در عملکرد ژنراتورهای نیروگاهی

تدوین روش استخراج هزینه راه اندازی انواع واحدهای نیروگاهی و ارائه شرایط و محدودیت های فنی جبران سازی وسیع توان راکتیو در عملکرد ژنراتورهای نیروگاهی
نوع محتوی : گزارشتاریخ انتشار: 1391
DOI: 10.30503/nripress.2020.006
کد COI Report: R-1184797تاریخ درج در سایت: 2 اردیبهشت 1400
زبان اصلی Report: Persian دسته بندی علمی Report: انرژی الکتریکی - مهندسی برق و الکترونیک
View: 465Pages: 567
Year: 1391

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیولیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Authors

Abstract:

در راستای توسعه بازار برق و مشارکت بخش خصوصی در تولید انرژی الکتریکی، محاسبه دقیق هزینه جبران سازی، راه اندازی و توقف واحدهای مختلف نیروگاهی جهت اعلام قیمت به بازار برق و مشارکت در فرآیند خرید و فروش انرژی اهمیت یافت. اکثر شرکت های ذیربط ، هزینه فوق را بصورت تابعی از سوخت و انرژی الکتریکی مصرفی واحد در هنگام راه اندازی محاسبه می کنند. درحالیکه علاوه بر موارد فوق، عمر نیروگاه و فرسودگی اجزا نیروگاهی نیز تاثیر بسزایی در افزایش ساعات کارکرد معادل واحد به ازای هر راه اندازی دارد. با انجام مرحله اول و دوم این پروژه ، رویه محاسبه هزینه واقعی راه اندازی داغ ، گرم و سرد واحدهای نیروگاهی گازی، حرارتی و واحدهای آبی بر اساس پارامترهایی چون حداکثر تعداد راه اندازی و خاموشی واحد در سال، میزان سوخت مصرفی، عمر واحد و سایر پارامترها ، تدوین و بر روی یک واحد نیروگاهی گازی (نیروگاه پرند)، یک واحد حرارتی(نیروگاه شهید رجایی)، یک واحد سیکل ترکیبی(نیروگاه منتظرقائم کرج) و یک واحد آبی(نیروگاه مسجد سلیمان) پییاده سازی و نتایج آن در قالب چهار گزارش به کارفرما ارایه شد.

Keywords:

گروه پژوهشی ماشین های الکتریکی پژوهشکده برق - هزینه توقف و راه اندازی واحدهای نیروگاهی , استهلاک , ژنراتور نیروگاهی , توان راکتیو

Report COI Code

This Report COI Code is . Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1184797/

پیش گفتار Report

با توجه به توسعه بازار برق و مشاركت بخش خصوصي در توليد انرژي الكتريكي، محاسبه دقيق هزينه راه اندازي و توقف واحدهاي مختلف نيروگاهي جهت اعلام قيمت به بازار برق و مشاركت در فرآينـد خريـد و فـروش انـرژي اهميت پيدا مي كند. در حال حاضر اكثر بازارهاي برق پر اهميت دنيا جهت مشاركت واحدهاي نيروگاهي در تـامين انرژي برق علاوه بر در نظر گرفتن هزينه هاي مربوط به توليد انرژي، هزينه راه اندازي، حداقل بار و توقف را نيز در نظر مي گيرند.
اكثر شركت هاي بهره بردار در ايران، هزينه راه اندازي واحدهاي نيروگاهي را بصورت تابعي از سـوخت و انـرژي الكتريكي مصرفي واحد در هنگام راه اندازي محاسبه مي كنند. درحاليكه علاوه بر موارد فوق، هزينه هاي استهلاك ناشي از ساعت كاركرد معادل هر راه اندازي و خاموشي، افزايش عمـر نيروگـاه و فرسـودگي اجـزاء نيروگـاهي تـاثير بسزايي در هزينه هاي راه اندازي واحد دارند. كليه قطعات و تجهيزات پر اهميت نيروگاهي نظير ژنراتور، توربين، بويلر و ماشين هاي الكتريكي داراي منحني عمر مفيد مي باشد. اما اغلب بدليل بهره بـرداري نـا مناسـب از واحـدها ايـن تجهيزات دچار فرسودگي مي شوند.
در اين گزارش ابتدا مستندات فني و مقالات علمي مرتبط با نحوه محاسبه هزينه راه اندازي و خاموشي واحدهاي نيروگاهي حرارتي و آبي در بازارهاي برق پر اهميت دنيا نظيـر PJM ،Germany EPEX ،شـركت هاي بهـره بـردار نظيرCAISO ،شركت هاي سازنده واحـدهاي نيروگـاهي نظيـر GE و Simens ،شـركت هاي فنـي و صـنعتي نظيـر APtech و در نهايت مراكز تحقيقاتي نظير IEEE ،EPRI و ... بررسي مي شوند.
سپس مدل هاي مختلفي كه براي محاسبه هزينه راه اندازي توسط حوزه هاي پنج گانه فـوق مـورد اسـتفاده قـرار گرفته ارايه مي شود. همچنين در پايان مكاتباتي كه با افراد و شركت هاي صنعتي انجام شده است ارايه مي شود.

گزارش حاضر با عنوان " گردآوري مستندات فني و مقالات علمـي در ارتبـاط بـا اسـتخراج مـدل هاي تحليلـي راه اندازي و خاموشي واحدهاي حرارتي و آبي" گزارش مرحله اي مربوط به مرحله اول بنـد اول از پـروژه " تـدوين روش استخراج هزينه راه اندازي انواع واحدهاي نيروگاهي و ارائه شرايط و محدوديت هاي فنـي جبران سـازي وسـيع توان راكتيو درعملكرد ژنراتورهاي نيروگاهي " بوده كه توسط آقاي مهندس مجتبي بابـاالهي بـا همكـاري آقـاي يمان صادقي تهيه گرديده و توسط آقاي مهندس جعفر آقاياري داوري گرديده است.

فهرست مطالب Report

(برای نمایش کلیک نمایید)

طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کشور

Research Info Management

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support