واکاوی علی رفتار صرفهجویی از منابع آب کشاورزی در نواحی کوهستانی (مورد مطالعه: استان البرز)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GSMA-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1400

Abstract:

امروزه، بحران آب با توجه به نقش حیاتی آب در زندگی و بهویژه کشاورزی بیش از پیش افکار عمومی و جوامع علمی را نگران کرده است. در آب و هوای معتدل کوهستانی واقع در رشته­ کوه­ های البرز با میزان بارش متوسط سالیانه ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیمتر، پراکندگی آمار مصرف آب در بخش ­های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی بسیار حائز اهمیت است. از آنجایی که بیشتر مصرف آب در بخش کشاورزی میباشد از این­رو، مقاله حاضر با هدف واکاوی رفتار صرفهجویی از منابع آب کشاورزی به منظور پیشگیری از بحران آب در نواحی کوهستانی طراحی شد. روش پژوهش "توصیفی" و "علی ـ رابطه ‏ای" بود و از فن پیمایش برای جمعآوری دادهها استفاده گردید. جامعه‎ی آماری این پژوهش را کلیه کشاورزان استان البرز به تعداد ۲۸۳۳۶ نفر تشکیل دادند حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد ۳۸۰ نفر برآورد گردید. در این مقاله از روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ ای با انتساب متناسب، برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه‎ی توسط پانلی از متخصصان دانشگاهی تایید گردید همچنین، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت (۸۷/۰ ≥  α ≥ ۶۵/۰). نتایج حاصل از تحلیل علی حاکی از آن بود که به ترتیب ارزشهای جمعگرایانه، نیت صرفه­ جویی از آب، کیفیت خدمات کشاورزی، دلبستگی مکانی، بیشترین اثر را بر رفتار صرفهجویی از آب توسط کشاورزان، دارد. و کمترین اثر مربوط به ارزش­ های فردگرایانه بود.

Authors

Masoumeh Eslami

Ms.c of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Mohammad Chizari

Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. m.chizari@modares.ac.ir m.chizari@modares.ac.ir

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اداره جهاد کشاورزی استان البرز. 1391. گزارش سیمای کشاورزی استان ...
 • اسلامی، معصومه. چیذری، محمد. و بیژنی، مسعود. 1395. "تبیین رویه‌های ...
 • بیژنی، مسعود.، حیاتی، داریوش. 1392. "کاربرد نگرش‌های ارزشی زیست‌محیطی در ...
 • شاهرودی، علی‌اصغر، چیذری، محمد. 1386. "عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزان ...
 • عمانی، امیررضا و چیذری، محمد (1390). "شناسایی مدل مناسب پیش‌بینی ...
 • ولی‌زاده، ناصر.، بیژنی، مسعود. و عباسی، عنایت. 1394. "تحلیل محیط‌زیست‌گرایانه ...
 • ولی‌زاده، ناصر.، بیژنی، مسعود. و عباسی، عنایت. 1393. "تدبیر مشارکتی: ...
 • یزدان‎پناه، مسعود.، حیاتی، داریوش. و زمانی، غلامحسین. 1390. "کاربرد تئوری ...
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior ...
 • Armitage, C. J., & Conner, M. 2001. Efficacy of the ...
 • Bijani, M., & Hayati, D. 2015. Farmers’ perceptions toward agricultural ...
 • Bijani, M., Hayati, D. 2011. Water conflict in agricultural system ...
 • Corbett, J. B. 2002. Motivations to Participate in Riparian Improvement ...
 • Forouzani, M., & Karami, E. 2010. Agricultural water poverty index ...
 • Hurlimann, A., Dolnicar, S., & Meyer, P. 2009. Understanding behaviour ...
 • Keshavarz, M., Karami, E., & Vanclay, F. (2013). The social ...
 • Krejcei, R.V., and Morgan, D.W. 1970. Determining sample size for ...
 • Lee, M., & Tansel, B. (2013). Water conservation quantities vs ...
 • Maleksaeidi, H., & Karami, E. 2013. Social-ecological resilience and sustainable ...
 • Price, J. C., & Leviston, Z. (2014). Predicting pro-environmental agricultural ...
 • Sadighi, H., & Darvishinia, A. A. 2005. Farmers’ professional satisfaction ...
 • Steg, L., Bolderdijk, J. W., Keizer, K., & Perlaviciute, G. ...
 • Taqiopur, M., Abbasi, E., & Chizari, M. (2015). Farmers' Behavior ...
 • Trumbo, C. W., & O'Keefe, G. J. 2005. Intention to ...
 • Willcox, A. S., Giuliano, W. M., & Monroe, M. C. ...
 • Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S., & Zamani, G. H. ...
 • Yazdanpanah, M., Hayati, D., Thompson, M., Zamani, G. H., & ...
 • Zhang, Y., Zhang, H. L., Zhang, J., & Cheng, S. ...