تاثیر معلمان بر تقویت هویت سیاسی دانشآموزان با هدف دستیابی به توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 191

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-3-4_010

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1400

Abstract:

هویت سیاسی یکی از ابعاد مهم هویت ملی در هر جامعهای است که تقویت و تضعیف آن نقش تعیینکنندهای در تقویت یا تضعیف هویت ملی دارد، رشد و توسعه در کشورهای گوناگون درگرو توسعه پایدار آن کشورهاست، بنابراین دستیابی به توسعه پایدار نیازمند برنامهریزی در هر یک از سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی است. انسان به عنوان یکی از مولفههای توسعه پایدار در مرکز توجه است و نیاز به آموزش دارد. با توجه به اینکه آموزش نیز از مولفههای توسعه پایدار به شمار میرود، پس آموزش به طور عام و آموزش و پرورش به طور خاص میتواند نقش موثری در توسعه پایدار داشته باشد. آموزش و پرورش به عنوان زیربناییترین نهاد در جامعه شرط اصلی و تردیدناپذیر توسعه همهجانبه کشور است. این پژوهش با هدف تاثیر آموزش و پرورش بر تقویت هویت سیاسی دانشآموزان با هدف دستیابی به توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ انجام گرفت. با روش نمونهگیری در دسترس، تعداد ۳۸۴ نفر از معلمین زن و متصدیان برنامهریزی آموزش و پرورش به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج نشان داد آموزش و پرورش بر تقویت هویت سیاسی موثر بوده و منجر به توسعه پایدار میشود و بین آموزش و پرورش با هویت سیاسی و توسعه پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین تاثیر مربوط به هویت سیاسی روی توسعه پایدار است و کمترین مربوط به تاثیر روشهای تربیتی بر توسعه پایدار از طریق هویت سیاسی است. در مجموع ۶۲ درصد از تغییرات توسعه پایدار را تبیین میکند.

Authors

سروگل تقی پور

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

غفار زارعی

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :