کشمکشهای روایی در مجموعه داستان ضجیج الجسد/ هیفا بیطار

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 232

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEM-12-43_004

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1400

Abstract:

هیفا بیطار از نویسندگان به نام سوری است که عمده آثار وی را داستانهای کوتاهی با رنگ فمنیستی و با مضمون رنجهای اجتماعی شکل میدهد. مجموعه داستان «ضجیج الجسد» از جمله آثار وی است که در آن با نگاه ریزبینانه و نقادانه به مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل مربوط به زنان پرداخته است. عنصر «کشمکش» از پایههای اساسی در طرح این مجموعه است که جذابیت خاصی به داستانهای آن بخشیده است. در این پژوهش، به شیوه توصیفی- تحلیلی کشمکشهای سه داستان «ضجیج الجسد»، «دموع الشیطان» و «قلب فارغ» که هر کدام در پیشبرد داستان، نقشی خاصی را ایفا نمودهاند مورد بررسی قرار گرفته است؛ بررسیها نشان میدهد که در این داستانها، انواع کشمکشهای درونی، اجتماعی، ذهنی، گفتاری و جسمانی مشهود است و در این میان، کشمکشهای ذهنی حجم بیشتری را به خود اختصاص دادهاند. نکته قابل توجه این است که کشمکشهای داستانها و گرههای آنها تناسب زیادی با تفکر نویسنده دارد؛ انتخاب شخصیتها و همچنین کشمکشها نیز برای نمایش موضوعی اجتماعی همچون فقر، طلاق، فاصله اجتماعی و ... بوده است؛ امری که به طور مشخص در هر سه داستان مذکور دیده میشود. بطور کلی نقش اصلی کشمکشها در این داستانها، پیوند اجزای آن و حفظ سیر منطقی حوادث داستان از حیث رابطه علی است.

Authors

مجید محمدی

دانشگاه رازی